Kocaeli Pedagog | İzmit Pedagog | İzmit Çocuk Psikolog

Kocaeli Pedagog

Kocaeli Pedagogİzmit Pedagogİzmit Çocuk PsikologÇocuk PsikologPedagog
a

AYŞENUR ÇİN

Aile Danışmanı

BANU KILIÇ

Aile Danışmanı/Psikolog

TANEM BİRCAN KOLANCIOĞLU

Aile Danışmanı/Psikolog

DİLEK DÖNMEZ

Aile Danışmanı/Psikolog
Kocaeli Pedagog

BUSE GÖKÇEN ÇIVGIN

Aile Danışmanı/Psikolojik Dan.

ELİF SARAL SANCAR

Aile Danışmanı/Klinik Psikolog

GİZEM SEVİM

Aile Danışmanı/Psikolog

Çocuklar İçin Psikolojik Danışmanlık Nedir?

Söz konusu olan çocuklar olduğunda psikoterapi’nin de yaşlarına uygun bir düzlem ve ortamda sunulması büyük önem arz etmektedir. Bu nedenle çocuklara sunulacak terapilerin olmaz olmazı yapılandırılmış bir oyun ortamının varlığıdır. Çocuklar korku, kaygı, üzüntü, öfke, kıskançlık gibi birçok duygularını ve içsel çatışmalarını oyun vasıtasıyla dile getirirler. Koşulsuz kabul, derin samimiyet ve sevgiye dayalı kurulan bir ilişki çerçevesinde çocuk, içsel sıkıntılarını yeniden canlandırır ve yaşamış olduğu bu yeni deneyim neticesinde duygularını ifade etmek için gerekli olan uygun davranış biçimlerini öğrenir.

Çocuk danışmanlığı, çocuğun bireysel gelişiminin yaş grubu özelliklerine ve cinsiyetine uygun olarak ilerleyip ilerlemediğinin tespit edilmesi, çocuğun verdiği mesajların doğru algılanması ve oluşabilecek davranışsal veya duygusal sorunların önüne geçilmesini sağlamaktadır.

Aileler ve gerektiğinde okul ile işbirliği içerisinde sürdürülen danışmanlık hizmeti; çocuğun gelişim sürecinde ailenin nasıl bir yol izlemesi gerektiği, çocukla ilgili zorlandığı alanlarda nasıl davranması gerektiği, hangi alanlarda çocuğunu desteklemesi gerektiği bilgilerini de kazanmasına yardımcı olur.

 • Duygusal ve davranışsal sorunlar,
 • Ağlama nöbetleri,
 • Uyku problemleri ve  uyku alışkanlığı,
 • Tuvalet eğitimi ve alt ıslatma (Enürezis),
 • Parmak emme,
 • Korkular ve kaygılar,
 • Yalan söyleme,
 • Tikler ve takıntılar,
 • Saldırganlık ve vurma davranışı,
 • Okul korkusu fobisi,
 • Çalma davranışı,
 • İçe kapanma ve utangaçlık,
 • Geç konuşma,
 • Kardeş kıskançlığı,
 • Boşanma döneminde çocuk danışmanlığı,
 • Evlat edinme süreci ve sonrası çocuk danışmanlığı,
 • Beslenme ve yeme problemi,
 • İştahsızlık ve yemek yememe,
 • Çocukluk çağı depresyonu başlangıcı,
 • Gelişim problemleri,
 • Yaygın gelişimsel bozukluk,
 • Dikkat eksikliği ve hiperaktivite (DEHB).

Çocuk Psikolojisi

Çocuklar, bebeklik döneminden başlayarak duygu ve davranışlarda başkalaşım geçirir. Bu değişim 2 yaşından itibaren net bir şekilde görülmeye başlar. Öfke nöbetleri, ağlama krizleri, aşırı tepki ve davranış sorunları birbirini takip edebilir. Yetişkin olmaya adım adım yaklaştıkça yaş buhranları ve sancıları da devam eder. 5 yaşını dolduran bir çocuğun duygusal olarak daha karmaşık bir yapıya gelmesi insanlığın gelişimi açısından doğaldır. Lakin bu süreci sağlıklı bir şekilde atlattığında yetişkinliğinde, çocukluk travmalarını taşımak zorunda kalmayacaktır. İlerleyen dönemlerde çocuk psikoloji bozuklukları ile karşılaşılmaması adına uzman desteği gereklidir. Pedagog hangi bölüm, dikkat eksikliği hangi doktor bakar gibi soruların cevabını arayan ebeveynler Kocaeli Aile Danışma Merkezi gibi nitelikli kurumlardan destek alabilecektir. Dönemsel ve düzenli olarak pedagog yardımı alındığında çocuk psikolojisi korunması da kolaylaşır. Erken dönemde tedbir almak çocukların bilişsel, duyuşsal ve davranışsal gelişimini de destekler.

Çocuklarda sık görülen dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunda pedagog yardımı alındığı sürece hastalığın olumsuz sonuçları da azalır. Dikkat eksikliği hangi doktor bakar gibi soruların cevabını arayan kimseler bulunduğu yerdeki en iyi aile danışma merkezi ile görüşmelidir. Psikolog ve pedagog, çocuk psikolojisi konusunda gerekli desteği nitelikli şekilde sağladığı gibi ailelere de destek verir. Çocuk psikoterapi tekniklerini uygularken tedavinin kalıcılığını sağlamak adına ebeveynler ile de görüşür. Çocuk ve ergen psikologu; gelişimsel, bilişsel, duygusal ve ailesel sorunların çözümünde en doğru kişidir. Sorunların zamanında çözümlenmesi ve sürecin aile ile yürütülmesi konusunda uzmandır.  

Çocuk psikolojisi davranışlardan, tepki ve söylemlerden sık etkilenir. Gerçeklik kavramları zaman içinde oluştuğundan yetişkinlere sorun olarak gelmeyen çoğu durum çocuklarda derin yaralara neden olabilir. Bunu önlemek veya çocukların doğru düşünmesini desteklemek adına psikolog büyük ölçüde yardımcı olur. Çocuklarda görülen psikolojik bozukluklara etkili yaklaşım tekniklerini kullanır.

Çocuklarda görülen bazı psikolojik sorunlar;

 • Depresyon
 • Yeme bozuklukları
 • Cinsel kimlik bunalımı
 • Akran zorbalığına bağlı görülen psikolojik sorunlar
 • Fobi
 • Mani
 • Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu
 • Travma
 • Ayrılık ve boşanmaya bağlı görülen davranışsal problemler
 • Alt ıslatma
 • İnternet bağımlılığı, telefon bağımlılığı, oyun bağımlılığı ve bilgisayar veya tablet bağımlılığı

Çocuk ve ergen terapisi ile bu gibi sorunların yanında daha fazlasına çözüm bulmak da kolaylaşır. Masal terapisi, bilişsel davranışçı terapi, EMDR terapi, çözüm odaklı terapi, şema terapi, oyun terapisi, kum terapisi gibi çeşitli psikoterapi yöntemleri kullanılmalıdır. Bunların her birinin eğitimini almış pedagoglar çocuklarınıza gerektiği şekilde yardımcı olacaktır. Kimlik gelişimini tamamlamaya çalıştıkları süreçte farklı ortamlarda yaşadıkları sorunların üstesinden gelebilmek adına destek zorunludur. Çocuk okul, sınıf, ortam ve çevre değiştirdikçe sorunlarına bir yenisinin eklenmesi de kaçınılmazdır. Bunu önlemek erken tedbir ve çocuk psikoloji desteği önemlidir.

Kocaeli pedagog

YEME BOZUKLUĞU

Yemek yemek; çocuğunuzun önemli fiziksel ihtiyaçlarından biridir. Düzenli ve yeterli düzeyde  beslenme çocuğunuzun sağlıklı büyümesi açısından öncelikli koşullardan biridir. 

İzmit pedagog

ÖZGÜVEN EKSİKLİĞİ

Birey yaşamı sırasında ilişkilerinde, okul ya da iş yaşantısında, kendisini yeterli, yaptıklarını işlevsel ve önemli hissediyorsa “özgüvenli” olduğundan söz edilebilir. Özgüveni olan kişiler, çocukluklarından itibaren kendine değer veren, çevrelerinden değerli olduklarını duyarak buna inanmış kişilerdir.

izmit çocuk psikolog

TUVALET EĞİTİMİ

Çocukların idrar torbasının gelişimi 15-18 aylarda başlar. Çocuklar çişlerini geceleri daha az yaparken gündüzleri bu süre yaklaşık 3 saatte birdir. Bu süreç, 15 aylıktan 3 yaşına kadar değişebilir.

çocuk psikolog

EBEVEYNE BAĞLANMA

Bağlanma, bebek ile ona temel bakım veren kişi arasında oluşan bağdır. Bebeklerin babalarına, dedelerine, anneannelerine, babaannelerine ve hatta kardeşlerine bağlanma geliştirdikleri bilinmekle birlikte, temel (birincil) bağlanma anne ile gerçekleşir.

pedagog

SINIR KOYMA PROBLEMİ

Ebeveynlerin bir kural ve beklentiyi öğretebilmek için kullandıkları sürece sınır koyma denir. Sınır koyma aynı zamanda çocuğa bakım veren kişinin, çocukla aralarındaki güvenli ilişkiye zarar vermeden, çocuğun davranışlarını kısıtlamasıdır. Burada aradaki güvenli ilişkiyi koruma çabası oldukça önemlidir. 

Ergen Psikolog

ÖFKE KONTROL BOZUKLUĞU

Öfke : Kişinin çevresinde olup biten olaylara ve kendisine yönelik her türlü tehdide karşı geliştirdiği ,belirli dozlarda meşru kabul edilen bir savunma düzeneğidir. İnsanoğlunun temel bileşenlerinden olan öfke, sosyal çevre ve ebeveyn etkisi ile doyuma ulaşır. 

AYRILMA KAYGISI

“Çocuğum beni bir an bile bırakmıyor! Tuvalete bile beraber gidiyoruz, gözünün önünden ayrıldığım an çığlığı basıyor!” Bu ve benzeri cümleleri etrafınızdaki ebeveynlerden mutlaka duymuşsunuzdur.

OKULA UYUM SÜRECİ

Okula yeni başlayan çocuklar için öncelikli hedef, akademik başarıdan çok çocuğun okula uyumu olmalıdır. Okul başlangıcı çocuğun hayatında önemli bir adım olduğu için, okula olumlu bir başlangıç yapmak, çocuğun okul hakkındaki olumlu düşüncelerin gelişimine katkı sağlar.

MAHREMİYET EĞİTİMİ

Mahremiyet eğitimi, cinsel eğitimden daha kapsamlı bir kavramdır. Cinsel eğitim, çocuğun kendi cinselliğini tanıması, gelişim sürecinde cinsellikle ilgili yaşayacağı fiziksel ve duygusal farklılıkları öğrenmesi yanında, anne babasına sorduğu cinsellikle ilgili soru ve cevapları kapsar.  

Çocuk Psikologları ve Kocaeli Çocuk Psikoloğu

Kocaeli çocuk psikologları, çocukların zihinsel sağlığına odaklanan uzmanlardır. Bu profesyoneller, çocukların duygusal ve davranışsal sorunlarını değerlendirme, tanı koyma ve tedavi etme konusunda uzmanlaşmışlardır. Kocaeli’ deki çocuk psikologları, çocukların yaşlarına ve ihtiyaçlarına göre kişiselleştirilmiş terapi hizmetleri sunarlar. Çocuk psikologları, Kocaeli aile danışma merkezlerinde sıklıkla önemli bir rol oynarlar. Aile içi sorunların çoğu, çocukların duygusal sağlığı üzerinde etki yapabilir. Bu nedenle, aile danışma merkezinde ailelerle birlikte çalışarak çocukların sorunlarını ele alırlar. Aynı zamanda ailelerin çocuklarına daha iyi destek olmalarına yardımcı olurlar.

Kocaeli Pedagog

Kocaeli pedagogları, çocukların gelişimini destekleyen ve onların potansiyellerini en üst düzeye çıkarmak için çalışan uzmanlardır. Pedagoglar, çocukların zihinsel, duygusal ve sosyal gelişimlerini incelemek ve bu süreçte ailelere rehberlik etmek konusunda eğitimli profesyonellerdir. Kocaeli pedagogları, çocukların gelişimini izlemek, gelişimsel kilometre taşlarını belirlemek ve olası gelişim sorunlarını tanımak gibi önemli görevleri üstlenirler. Pedagoglar, özellikle okul öncesi ve ilköğretim çağındaki çocukların öğrenme güçlükleri, davranış sorunları veya duygusal problemleri üzerine uzmanlaşmışlardır. Bu uzmanlar, çocukların ihtiyaçlarını anlamak ve ailelere çocuklarının gelişimini nasıl destekleyebileceklerine dair rehberlik sağlamak için çalışırlar. Kocaeli pedagogları, çocukların eğitim ve gelişim süreçlerini anlayan ailelere önemli bir destek kaynağıdır. Ailelere, çocuklarının ihtiyaçlarını anlamalarına, onları daha iyi desteklemelerine ve olası sorunları daha erken tanımalarına yardımcı olurlar. Pedagoglar, ebeveynlere çocuklarıyla daha etkili bir iletişim kurma yollarını öğretir ve eğitim planları oluşturmak için rehberlik sağlarlar.

Çocuk Terapisti

Çocuk terapistleri, çocukların duygusal ve zihinsel sağlığını destekleyen lisanslı profesyonellerdir. Bu uzmanlar, çocukların yaşlarına ve ihtiyaçlarına uygun terapi ve danışmanlık hizmetleri sunarlar. Çocuk terapistleri, çocukların duygusal sorunlarını ele alır, stresle başa çıkmalarına yardımcı olur ve onları daha sağlıklı bir şekilde gelişmeleri için destekler. Çocuk terapistleri, çocukların duygusal sorunlarını tanımak ve çözmek için farklı terapi yöntemlerini kullanırlar. Terapistler, çocukların kendilerini ifade etmelerine yardımcı olur ve duygusal becerilerini geliştirmelerine katkı sağlar. Ayrıca ailelere, çocuklarına nasıl daha iyi destek olabilecekleri konusunda rehberlik ederler. Çocuk terapisi oturumları, bir terapistin rehberliğinde gerçekleşir. Terapist, çocuğun duygusal ve davranışsal sorunlarını anlamak için çeşitli terapi tekniklerini kullanır. Oyun terapisi, sanat terapisi gibi yöntemler, çocuğun ihtiyaçlarına göre seçilir. Terapistler, çocukların sorunlarını daha iyi anlamalarına ve daha sağlıklı bir şekilde başa çıkmalarına yardımcı olurlar. Çocuk terapistleri, sadece çocuklarla değil, aynı zamanda ailelerle de çalışırlar. Aileler, çocuklarının terapi sürecinde onlara destek olurlar ve çocuklarının duygusal gelişimini güçlendirmeye yardımcı olurlar. Terapistler, ailelere çocuklarını daha iyi anlamaları ve duygusal ihtiyaçlarına yanıt vermeleri için rehberlik ederler.

İzmit Pedagog

İzmit pedagogları, çocukların zihinsel, duygusal ve sosyal gelişimini destekleyen uzmanlardır. Çocukların yaşamları boyunca karşılaştıkları zorluklarla başa çıkmalarına yardımcı olurken aynı zamanda ailelere de rehberlik ederler. İzmit pedagogları, çocukların zihinsel, duygusal ve davranışsal sorunlarını inceleyen ve çözmeye çalışan uzmanlardır. Genellikle okullarda, aile danışma merkezlerinde veya kendi özel ofislerinde çalışırlar. Bu uzmanlar, çocukların gelişimini yakından izler, özel ihtiyaçlarına yanıt verir ve ailelere rehberlik ederler. İzmit pedagoglarının görevleri çeşitlidir. Bu uzmanlar, çocukların gelişimsel ihtiyaçlarını anlamak, öğrenme güçlükleri veya davranış sorunları gibi sorunları tanımak ve bu sorunlara uygun çözümler üretmek konusunda uzmanlaşmışlardır. Pedagoglar, çocukların duygusal becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur, stresle başa çıkmalarına destek sağlar ve ailelere çocuklarını nasıl daha iyi destekleyebilecekleri konusunda rehberlik ederler.  İzmit pedagogları, genellikle çocuklarla çalışırken aynı zamanda ailelerle de işbirliği yaparlar. Aileler, çocuklarının gelişimini desteklemek ve sorunları ele almak için pedagoglardan destek alabilirler. Pedagoglar, ailelerin çocuklarına daha iyi destek olmalarına yardımcı olurken aynı zamanda çocukların duygusal ve sosyal ihtiyaçlarını anlamalarına katkı sağlarlar.

Kocaeli Oyun Terapisi ve Oyun Terapistleri

Çocukların gelişimi, karmaşık ve duygusal bir süreçtir. Bu süreçte, çocuklar zaman zaman çeşitli zorluklarla karşılaşabilirler. İşte tam bu noktada Kocaeli oyun terapisi ve oyun terapistleri devreye girer. Kocaeli oyun terapisi, çocukların duygusal ve davranışsal sorunlarını ele almak için oyunları kullanarak yapılan bir terapi türüdür. Oyun terapistleri, çocukların dünyasını anlamak ve duygusal sorunlarına çözüm bulmak için oyunları kullanırlar. Oyunlar, çocukların duygularını ifade etmeleri ve kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir alan sağlar.  Oyun terapistleri, çocuk terapisi konusunda uzmanlaşmış ve eğitim almış profesyonellerdir. Bu terapistler, çocukların oyunlarını gözlemleyerek duygusal sorunları ve ihtiyaçları hakkında bilgi edinirler. Oyun terapistleri, çocukların duygusal becerilerini geliştirmelerine, stresle başa çıkmalarına ve sağlıklı bir şekilde büyümelerine yardımcı olurlar. Kocaeli oyun terapisi oturumları, oyun terapistinin rehberliğinde gerçekleşir. Terapist, çocuğun oynarken yaşadığı deneyimleri ve duygusal tepkileri gözlemler.

Kocaeli oyun terapisi ve oyun terapistleri, çocukların duygusal ve davranışsal sorunlarına yardımcı olan önemli bir kaynaktır. Oyunlar, çocukların duygusal ifadelerini ve sorunlarını ele almalarına yardımcı olurken, oyun terapistleri çocukların sağlıklı bir şekilde büyümelerine katkı sağlarlar. Aileler, çocuklarının duygusal ihtiyaçlarını anlamak ve desteklemek için oyun terapistlerinden yardım alabilirler. Kocaeli’ deki oyun terapisi ve oyun terapistleri, çocukların sağlıklı bir geleceğe adım atmalarına yardımcı olabilirler.

psikolog arıyorum Çocuk pedegog İzmit psikolog İzmit çocuk psikoloğu evlilik ve çift psikoloğu
Call Now Button