Sağlıklı Aile içi İletişim

7 yıllık tecrübeyle aile danışmanı evlilikteki sorunlarınıza çözüm buluyor!

Aile Sorunlarınıza Tecrübeli Danışman Desteği.

Kişilerin duygu, düşünce yada fikirlerini  başkasına aktarmasına iletişim denir. Evlilik ve kan bağına dayanan, kadın, erkek,  çocuklar, kardeşler arasındaki ilişkilerin oluşturduğu toplum içindeki en küçük birliğe aile denir.

Aile , bireyin ve toplumun fonksiyonlarında en temel öğedir. Aile ,bireyin yaşamında çok önemli bir yer tutan beslenme , bakım , sevgi ihtiyacı , duygusal gelişim , psikolojik gelişim , eğitim ,kültürel değerleri kazanma , sağlıklı zeka gelişimini sürdürme gibi temel ihtiyaçlarını karşıladığı birincil yerdir. Aile üyeleri arasındaki ilişkiler ve aile ortamı , psikososyal yönden gelişen bireyin en çok etkileşime uğradığı yerdir. Bu ilişkiler , bireyin kendine güvenmesini , kendine ve diğer bireylere sevgi duymasını , kimlik kazanmasını , kişilik gelişimini , sosyal beceriler geliştirmesini ve topluma adaptasyon  sürecini olanaklı hale getirir ve aynı zamanda aile içi iletişimin kuvvetlenmesini sağlar.

Ailedeki normal iletişim ve etkileşimi engelleyen faktörler:

 • Aileyi ve bireyleri ilgilendiren konular üzerinde  yüzeysel konuşma,
 • Aşırı soru sorma, yersiz şüphe ve tereddütler,
 • Yapay ilgi gösterme,
 • Geçmişteki üzücü ve tatsız olayların sık sık gündeme getirilmesi,
 • Sorulan soruları cevapsız bırakma,
 • Bireylere söz ile baskı kurmaya çalışma,
 • Abartılı bir şekilde onaylama veya reddetme,
 • Sık sık öneride bulunma veya kişisel düşünceleri kabule zorlama,
 • Suçlama, eleştirme, olumsuz değerlendirmeler yapma ,
 • Emir verme, tehdit etme
 • Samimiyetten uzak kalma,yalan söyleme,
 • Alay etme , küçük düşürmeye çalışma , fikirlere değer vermeme ,
 • Olayların olumsuz yönlerini çıkarmaya çalışma ,
 • Küçük hataları çok abartma ,
 • Fedakarlığı devamlı karşı taraftan bekleme,
 • Ortak faaliyetlere gereken önemi vermeme,
 • Karşıdakini ifade etme imkanı tanımama,

Unutulmamalı ki  her fert; kendine özgü anlayışı, kişiliği, değer yapısı , entellektüel düzeyi, duygu ve düşünceleri, kimlik yapısı, yetişme tarzı , sosyokültürel statüsü ile yaşayan, hisseden , etkilenen biyopsikososyal bir bütündür.Bu durumda konuşulan her sözün, verilen her mesajı, her jest ve mimiğin iyi veya kötü manada karşıdaki kişide bir etki yaptığı kesindir. Aile üyeleri birbirinden aldıkları mesajlar ile kendilerini değerli veya değersiz , kendilerini güvende veya güvensiz hisseder. Bu durum onların psikososyal ve sosyokültürel konumlarını , işlevselliklerini ve ruhsal durumlarını etkiler. Sonuç olarak sağlıklı birey; sağlıklı ve bütünlüğü ile fonksiyonel aileyi oluşturacak , sağlıklı aile sağlıklı toplumu oluşturacaktır.

Not: Çocuklarda sadece bir maddenin bulunması yeterlidir.

Call Now Button