Bireysel Danışmanlık

TANEM BİRCAN KOLANCIOĞLU

Aile Danışmanı/Psikolog

DİLEK DÖNMEZ

Aile Danışmanı/Psikolog

ALİYE KOZOĞLU

Aile Danışmanı

İREM AYVAZ

Aile Danışmanı

ZEYNEP USANMAZ

Aile Danışmanı / Klinik Psikolog

BUSE GÖKÇEN ÇIVGIN

Aile Danışmanı/Psikolojik Dan.

ZEYNEP BURCU ÖZALAY

Çocuk Gelişimi Uz. / Aile Dan.

ANKSİYETE

DEPRESYON

ÖZGÜVEN EKSİKLİĞİ

SOSYAL FOBİ

YEME BOZUKLUĞU

ÖFKE KONTROL BOZUKLUĞU

TÜKENMİŞLİK SENDROMU

ÖLÜM-YAS-KAYIP SÜRECİ

OBSESİF KOMPULSİF BOZUKLUKLAR

TRAVMA SONRASI STRES BOZUKLUĞU

Bireysel Danışmanlık Almak için:

Hemen Ara! 0530 799 73 41
Randevu Al! 0262 332 18 41

Bireylerin kendilerini daha iyi tanımalarına, davranışlarını anlamalarına ve kendilerini geliştirmelerine yardım eden; karşılaştıkları akademik, kişisel ve sosyal problemleri ile baş etme becerilerini kazanmalarını amaçlayan, psikolojik danışman ve birey arasında birebir gerçekleşen ve gizlilik esasına dayalı bir süreçtir.

Kişinin sorunlarına karşı dayanıklılık kazanması  yada kendisi ve hayatı hakkında karar vermede zorlandığında kendi hayatı için en doğru kararları eskiden alabilirken şu anda bunu neden yapamadığının yine danışmanla birlikte ele alınması ele alınması ve danışanın kendi doğrularına ulaşmasının sağlanması önemlidir…tüm kararlar bizzat sorumluluklarını üstlenebilecek yetişkin bişreyler olarak danışanın kendisine aittir.şayet bunu yapacak durumda diyorsa danışan bu yeterliğe kavuşması için desteklenmesi ve sağlığına kavuşması meslek profesyonellerininbirincil hedefi ve görevi olacaktır şüphesiz.. Danışan geçici olarak ve sağlığına , dengesine kavuşana dek ihtiyacı olduğu bu  dönemde  psikolojik danışman yada psikoterapist bir yardımcı –yedek ego rolü üstlenir.

Psikolojik danışmanlık psikolojik sorunların derinleşmesini önleyici  bir psikolojik destek vermektedir. Psikolojik danışman eğitim alanında da bireylerin yönelimlerini ve yeteneklerini gözden geçirerek bireyin doğru kararlar almasına yardım eder.

Kişinin kendi  yaşamını  ve sorunlarını berraklaştırarak gözden geçirmesin de yardımcı olur ..

Psikolojik danışman eğitim alanında da bireylerin yönelimlerini ve yeteneklerini gözden geçirerek bireyin kendisi için en doğru  kararları alabilecek duruma gelmesini  sağlar.

Bireysel terapiye neden ihtiyaç duyulur?

1-Bireylerin kendini daha iyi tanıma ve anlama ihtiyacı

2-Kişinin yanlızlığı ,çevresiyle iletişiminin iyi olmaması

3- Arkadaş ,dost edinme ve kurulmuş ilişkileri sürdürmede sıkıntılar duyulması

4-Bireyin öz güven eksikliği  ,kendini ifade problemleri bulunması

5-Mesleki ve özel ilişkiler alanında girişkenlik problemleri

6-Mesleki saha da kendini ısbatlama ve hedef belirleme

7-Kendini ,duygularını ifade etmekte problem yaşama

8-Utangaçlık ve  iletişim becerileri konusunda sorun yaşama

9-Tüm yaşam alanlarını kapsayan ( iş ,özel ilişki ,aile  yaşantıları ) karar alma güçlüğü çekilmesi

10- Birey olarak kendi yaşamını kurmak , kimseye ihtiyaç duymadan sürdürmek

11- Kişilik ve kendilik ögelerini ilişkilerinde öne çıkarma güçlüğü çekmek

12- Kendi  kişisel hedeflerine kendi öz kaynaklarıyla yönelecek gücü kendinde bulmak .

13-Başkalarının güdüleme ve desteklerine ihtiyaç duymadan  yaşamı başaracağına dair kendine inanç beslemek .

14- Bireysel zeka ,yetenek ve becerilerine yani kendine güven duymada  sorunu olmak.

15- Başkalarının beklentilerini kendi ihtiyaç ve hedeflerinin önünde tutmak

16 -Başkalarının  mutluluğu ve beğenisi için kendi isteklerinden kolayca vaz geçen bir yapıda olmak .

17-  Hayatda sürekli bir başkası için yaşadığının ve kendisi için bir şey yapmadığınınfarkınavarmak.

18-Yakın aile ve arkadaş çevresindeki ilişkilerini düzeltmek ,kendisi ve birlikte olduğu kişiler için uyumlu ve huzurlu ortamlar yaratmak.

Call Now Button