Bireysel Danışmanlık

Bireysel terapiye neden ihtiyaç duyulur?

1-Bireylerin kendini daha iyi tanıma ve anlama ihtiyacı
2-Kişinin yanlızlığı ,çevresiyle iletişiminin iyi olmaması
3- Arkadaş ,dost edinme ve kurulmuş ilişkileri sürdürmede sıkıntılar duyulması
4-Bireyin öz güven eksikliği  ,kendini ifade problemleri bulunması
5-Mesleki ve özel ilişkiler alanında girişkenlik problemleri
6-Mesleki saha da kendini ısbatlama ve hedef belirleme
7-Kendini ,duygularını ifade etmekte problem yaşama
8-Utangaçlık ve  iletişim becerileri konusunda sorun yaşama
9-Tüm yaşam alanlarını kapsayan ( iş ,özel ilişki ,aile  yaşantıları ) karar alma güçlüğü çekilmesi
10- Birey olarak kendi yaşamını kurmak , kimseye ihtiyaç duymadan sürdürmek
11- Kişilik ve kendilik ögelerini ilişkilerinde öne çıkarma güçlüğü çekmek
12- Kendi  kişisel hedeflerine kendi öz kaynaklarıyla yönelecek gücü kendinde bulmak .
13-Başkalarının güdüleme ve desteklerine ihtiyaç duymadan  yaşamı başaracağına dair kendine inanç beslemek .
14- Bireysel zeka ,yetenek ve becerilerine yani kendine güven duymada  sorunu olmak.
15- Başkalarının beklentilerini kendi ihtiyaç ve hedeflerinin önünde tutmak
16 -Başkalarının  mutluluğu ve beğenisi için kendi isteklerinden kolayca vaz geçen bir yapıda olmak .
17-  Hayatda sürekli bir başkası için yaşadığının ve kendisi için bir şey yapmadığınınfarkınavarmak.
18-Yakın aile ve arkadaş çevresindeki ilişkilerini düzeltmek ,kendisi ve birlikte olduğu kişiler için uyumlu ve huzurlu ortamlar yaratmak.

ANKSİYETE

Psikolojide anksiyete olarak bilinen kaygı, tehlikeli durumlarda, “vücuda meydan okumaya hazır olması gerektiğini haber veren” sinyaldir. Doğal ve gerekli olan kaygı hissedilmeye başlandığında nefes alış verişi ve kalp atışı hızlanarak kaslara daha fazla oksijen gitmesi sağlanmaktadır. 

DEPRESYON

Her ne kadar günlük hayatımızda moralimiz bozulduğunda ya da canımızı sıkan bir durum ile karşılaştığımızda hemen “depresyondayım” desek de depresyon, belirtileri kişiden kişiye farklılık gösterebilen, psikolojik, biyolojik ve sosyal faktörlerin birleşiminden oluşan son derece karmaşık bir duygu durum bozukluğudur.

ÖZGÜVEN EKSİKLİĞİ

Özgüven yeterlilik duygusunun hissettirdiği kendinden emin ve rahat olma halidir. Özgüvenin bileşenleri, Güven, Cesaret, Umut ve Tevazudur. Özgüven eksikliği olan kişiler bu değerler tam olarak bir araya getirmekte zorlanırlar. Güvenden kast ettiğimiz içinizdeki kaynakları fark etmek ve onların gücüne güven duymaktır, cesaretten kast edilen ise zorluklara, korkuya rağmen adım atabilmektir,

SOSYAL FOBİ

Psikiyatride kaygı bozuklukları içinde yer alan bir rahatsızlıktır sosyal fobi. Sosyal anksiyete olarak da adlandırılır. Fobiler, belli durumlarda yaşanan korkular olduğuna göre, sosyal fobi de sosyal ortamlarda yaşanan kaygı olarak tanımlanabilir. 

YEME BOZUKLUĞU

Anoreksiya Nervoza, özellikle genç kadınlarda görülebilen, yemek yememek, çok az uyumak, buna rağmen çok aktif olmakla beliren psikolojik bozukluk. Bu hastalık genellikle ergenlik döneminde, nadiren de erişkin çağında başlar. Çok genel olarak denebilir ki, aşırı zayıflama tutkunu her bireyde oluşabilir.

TRAVMA

Fiziksel ve psikolojik bütünlüğümüzü tehdit eden her türlü olay travmadır. Yaşamımıza, vücut bütünlüğümüze, inanç sistemlerimize, sevdiklerimize yönelik bir tehdit vardır. Travma, hiç beklemediğimiz bir anda ve ne yaparsak yapalım asla hazırlıklı olamayacağımız bir şekilde, bütünlük ve süreklilik gibi, varlığımızı yasladığımız temel hayat referanslarımıza inen ani bir darbedir. 

ÖFKE KONTROL BOZUKLUĞU

Öfke aslında buz dağının görünen kısmıdır. Öfke duygusuna ve davranışına neden olan bir dolu alt duygu vardır. Kıskançlık, Başarısızlık, Endişe, Korku, Üzüntü, Panik, Çaresizlik gibi…

TÜKENMİŞLİK SENDROMU

Son zamanlarda kendinizi sürekli mutsuz, huzursuz, yorgun hissediyorsanız, çok çabuk sinirlenip geriliyorsanız, hayattan zevk alamıyorsanız, sabahları işe gitmek zor geliyor hatta işe gitmemek için bahaneler bulmaya çalışıyorsanız, işinize olan motivasyonunuzu kaybettiyseniz dikkat!

ÖLÜM-YAS-KAYIP SÜRECİ

Travmatik yası anlamak için normal yas kavramına bakmalıyız. Yas insanların kayıplara verdiği doğal bir yanıttır, evrenseldir. Değer verilen bir kişinin ölümü karşısında verdiğimiz bir tepki olmakla beraber, sadece kişi kaybı olarak değerlendirmemek gerekir, yas değer verilen her türlü nesnenin kaybıyla ilgili olabilir.

OBSESİF KOMPULSİF BOZUKLUKLAR

Anksiyete türü bir rahatsızlık olan obsesif-kompülsif bozukluk (OKB), insanları tekrarlanan düşünce ve davranışlar döngüsüne hapsederek kısıtlayan bir hastalıktır. Obsesif-kompülsif bozukluğu olan kişiler, kontrol edemedikleri yinelenen ve stres yaratan düşünceler, korkular veya görüntüler  (obsesyonlar) nedeniyle huzursuz olurlar. 

TRAVMA SONRASI STRES BOZUKLUĞU

Travmatik olayla mücadelede ana amaç öykünün onarımıdır. Bir çok insan duyguları çok yoğun olduğundan travma hakkında konuşmakta güçlük çeker. Sıklıkla diğer kaynaklardan da bilgi edinmek gerekir. Kişisel şemalarını yeniden yapılandırarak ve travmayı yeni bir anlam içine yerleştirirerek sonsuza dek değişirler.

TANEM BİRCAN KOLANCIOĞLU

Aile Danışmanı/Psikolog

DİLEK DÖNMEZ

Aile Danışmanı/Psikolog

ALİYE KOZOĞLU

Aile Danışmanı

İREM AYVAZ

Aile Danışmanı

ZEYNEP USANMAZ

Aile Danışmanı / Klinik Psikolog

BUSE GÖKÇEN ÇIVGIN

Aile Danışmanı/Psikolojik Dan.

FİLİZ ÖZSOY

Aile Danışmanı

AYŞENUR ÇİN

Aile Danışmanı

ZEYNEP BURCU ÖZALAY

Çocuk Gelişimi Uz. / Aile Dan.

Bireysel Danışmanlık Almak için:

Hemen Ara! 0530 799 73 41
Randevu Al! 0262 332 18 41

Bireylerin kendilerini daha iyi tanımalarına, davranışlarını anlamalarına ve kendilerini geliştirmelerine yardım eden; karşılaştıkları akademik, kişisel ve sosyal problemleri ile baş etme becerilerini kazanmalarını amaçlayan, psikolojik danışman ve birey arasında birebir gerçekleşen ve gizlilik esasına dayalı bir süreçtir.

Kişinin sorunlarına karşı dayanıklılık kazanması  yada kendisi ve hayatı hakkında karar vermede zorlandığında kendi hayatı için en doğru kararları eskiden alabilirken şu anda bunu neden yapamadığının yine danışmanla birlikte ele alınması ele alınması ve danışanın kendi doğrularına ulaşmasının sağlanması önemlidir…tüm kararlar bizzat sorumluluklarını üstlenebilecek yetişkin bişreyler olarak danışanın kendisine aittir.şayet bunu yapacak durumda diyorsa danışan bu yeterliğe kavuşması için desteklenmesi ve sağlığına kavuşması meslek profesyonellerininbirincil hedefi ve görevi olacaktır şüphesiz.. Danışan geçici olarak ve sağlığına , dengesine kavuşana dek ihtiyacı olduğu bu  dönemde  psikolojik danışman yada psikoterapist bir yardımcı –yedek ego rolü üstlenir.

Psikolojik danışmanlık psikolojik sorunların derinleşmesini önleyici  bir psikolojik destek vermektedir. Psikolojik danışman eğitim alanında da bireylerin yönelimlerini ve yeteneklerini gözden geçirerek bireyin doğru kararlar almasına yardım eder.

Kişinin kendi  yaşamını  ve sorunlarını berraklaştırarak gözden geçirmesin de yardımcı olur ..

Psikolojik danışman eğitim alanında da bireylerin yönelimlerini ve yeteneklerini gözden geçirerek bireyin kendisi için en doğru  kararları alabilecek duruma gelmesini  sağlar.

 

Call Now Button