Kocaeli Psikolog | İzmit Psikolog | Psikolog Kocaeli

Kocaeli Psikolog

Kocaeli PsikologPsikolog Kocaeliİzmit PsikologPsikolog İzmitKocaeli Ruh Sağlığıİzmit DanışmanlıkRuh Sağlığı Uzmanı

TANEM BİRCAN KOLANCIOĞLU

Aile Danışmanı/Psikolog

DİLEK DÖNMEZ

Aile Danışmanı/Psikolog

ELİF SARAL SANCAR

Aile Danışmanı/Klinik Psikolog
Kocaeli Pedagog

BUSE GÖKÇEN ÇIVGIN

Aile Danışmanı/Psikolojik Dan.

FİLİZ ÖZSOY

Aile Danışmanı/Psikoterapist
a

AYŞENUR ÇİN

Aile Danışmanı

Yetişkinlerde görülen psikolojik sorunlar iş hayatı, sosyal çevre, aile ilişkileri ve eğitim hayatını etkiler. Bireylerde görülen psikolojik problemler eğitim ve çalışma hayatına devam etmeyi zorlaştırır. Evlenmek, boşanmak, çocuk sahibi olmak, kayıp yaşamak psikolojik sorunlara sebep olduğu gibi var olanları da tetikler. Zamanında tedavi edilmemiş ve üstesinden gelinmemiş duygular kendine yeni sorunlar için yer bulur. Bireysel danışmanlık, her bireyin yaşadığı çeşitli davranışsal, duygusal vb. sorunlara yakından eğilir ve psikoterapi ile tedavi sürecini kısaltır. Uzman klinik psikolog kadın ve erkek bireylerin yaşadığı sorunları irdeler ve çıkış yolu gösterir. Bireyin duygu ve davranışlarının farkında olmasını desteklediği gibi sorunları hayatından kaldırmak için çabalar. Yanlış davranış şekillerini benimseyen kimselerin yaşadığı tekrarlayan psikolojik problemlerin de yeniden ortaya çıkmasını engeller.

Psikoterapi tekniklerini kullanarak bireye özgü bireysel danışmanlık sunmak tecrübe ve deneyim gerektirir. Alanında uzman kadın psikolog ile kendinize yol haritası çizebilirsiniz. Bu aşamada güvendiğiniz, hasta mahremiyetine saygı duyan psikolog ofisi arayanlara Banu Kılıç bireysel danışmanlık hizmeti sunar. Deprem sonrası psikolojik destek, çözüm odaklı kısa süreli psikolojik danışma gibi konularda tecrübesi ile travmaların atlatılmasına yardımcı olur. Tedavisi zor ve ağır gibi görünen konularda psikolog online destek de verir.  

Yaşanan büyük depremlerde çeşitli illerde ve afet bölgesinde yaşayan, o bölgelere yardım götüren gönüllü kimselerin duygusal travma yaşaması kaçınılmazdır. Deprem psikolojik destek ile yaşama inancını yitiren ve hayata nasıl tutunacağını bilemeyen kimseler yeniden ayağa kalkabilir. Yaşadıkları duygusal travmayı ve süreci yönetebilmek adına deprem sonrası psikolojik destek alır.

İş yoğunluğu olan veya bireysel psikoloji desteği almaktan kaçınan kimseler psikolog online danışmanlık hizmeti alabilir. Türkiye’nin her yerinde yaşayan kişilerin deprem sonrası psikolojik destek ile yaşadığı travmaların etkisi de azaltılır. Düzenli ve çözüm odaklı kısa süreli psikolojik danışma ile süreç yönetimi sağlanır. Bunlar dışında aşağıdaki psikolojik problemlerde de Kocaeli Aile Danışma Merkezi son derece başarılıdır. Yetişkinlerde görülen ve bireysel danışmanlığa ihtiyaç duyulan;

 • Obsesif kompulsif bozukluk
 • Depresyon
 • Anksiyete
 • Kişilik bozuklukları
 • Öfke problemleri
 • Ağrı bozukluğu
 • Travma sonrası stres bozukluğu
 • Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (Yetişkin)
 • Yeme bozuklukları
 • Şizofreni
 • Bağımlılık türleri
 • Alkol ve madde bağımlılığı
 • Kaygı bozukluğu
 • Sosyal fobi
 • Yas ve kayba bağlı travmalar
 • Ayrılık ve boşanma sonrası görülen problemler
 • Panik atak
 • Bipolar bozukluk

Bireylerin psikolojik problemleri ve hastalığın bulunduğu aşamaya göre bireysel danışmanlık hizmeti almak iyileşme sürecini kısaltır. Mutlu ve psikolojik açıdan sağlıklı bir yaşam sürmek herkesin hayalidir. Bunu gerçekleştirmek için ise bir an önce psikolog ofisi ile görüşün. İletişim sorunları, çalışma hayatı problemleri gibi konularda kısa süreli destek de alabilirsiniz.

Bireysel terapiye neden ihtiyaç duyulur?

1-Bireylerin kendini daha iyi tanıma ve anlama ihtiyacı.
2-Kişinin yanlızlığı, çevresiyle iletişiminin iyi olmaması.
3- Arkadaş, dost edinme ve kurulmuş ilişkileri sürdürmede sıkıntılar duyulması.
4-Bireyin öz güven eksikliği, kendini ifade problemleri bulunması.
5-Mesleki ve özel ilişkiler alanında girişkenlik problemleri.
6-Mesleki saha da kendini ısbatlama ve hedef belirleme.
7-Kendini, duygularını ifade etmekte problem yaşama.
8-Utangaçlık ve iletişim becerileri konusunda sorun yaşama.
9-Tüm yaşam alanlarını kapsayan ( iş, özel ilişki, aile  yaşantıları ) karar alma güçlüğü çekilmesi.
10- Birey olarak kendi yaşamını kurmak, kimseye ihtiyaç duymadan sürdürmek.
11- Kişilik ve kendilik ögelerini ilişkilerinde öne çıkarma güçlüğü çekmek.
12- Kendi  kişisel hedeflerine kendi öz kaynaklarıyla yönelecek gücü kendinde bulmak.
13-Başkalarının güdüleme ve desteklerine ihtiyaç duymadan  yaşamı başaracağına dair kendine inanç beslemek.
14- Bireysel zeka, yetenek ve becerilerine yani kendine güven duymada  sorunu olmak.
15- Başkalarının beklentilerini kendi ihtiyaç ve hedeflerinin önünde tutmak.
16 -Başkalarının  mutluluğu ve beğenisi için kendi isteklerinden kolayca vaz geçen bir yapıda olmak.
17-  Hayatda sürekli bir başkası için yaşadığının ve kendisi için bir şey yapmadığının farkına varmak.
18-Yakın aile ve arkadaş çevresindeki ilişkilerini düzeltmek, kendisi ve birlikte olduğu kişiler için uyumlu ve huzurlu ortamlar yaratmak.

Kocaeli Psikolog

ANKSİYETE

Psikolojide anksiyete olarak bilinen kaygı, tehlikeli durumlarda, “vücuda meydan okumaya hazır olması gerektiğini haber veren” sinyaldir. Doğal ve gerekli olan kaygı hissedilmeye başlandığında nefes alış verişi ve kalp atışı hızlanarak kaslara daha fazla oksijen gitmesi sağlanmaktadır. 

Psikolog Kocaeli

DEPRESYON

Her ne kadar günlük hayatımızda moralimiz bozulduğunda ya da canımızı sıkan bir durum ile karşılaştığımızda hemen “depresyondayım” desek de depresyon, belirtileri kişiden kişiye farklılık gösterebilen, psikolojik, biyolojik ve sosyal faktörlerin birleşiminden oluşan son derece karmaşık bir duygu durum bozukluğudur.

İzmit Psikolog

ÖZGÜVEN EKSİKLİĞİ

Özgüven yeterlilik duygusunun hissettirdiği kendinden emin ve rahat olma halidir. Özgüvenin bileşenleri, Güven, Cesaret, Umut ve Tevazudur. Özgüven eksikliği olan kişiler bu değerler tam olarak bir araya getirmekte zorlanırlar. Güvenden kast ettiğimiz içinizdeki kaynakları fark etmek ve onların gücüne güven duymaktır, cesaretten kast edilen ise zorluklara, korkuya rağmen adım atabilmektir,

Kocaeli Ruh Sağlığı

SOSYAL FOBİ

Psikiyatride kaygı bozuklukları içinde yer alan bir rahatsızlıktır sosyal fobi. Sosyal anksiyete olarak da adlandırılır. Fobiler, belli durumlarda yaşanan korkular olduğuna göre, sosyal fobi de sosyal ortamlarda yaşanan kaygı olarak tanımlanabilir. 

İzmit Danışmanlık

YEME BOZUKLUĞU

Anoreksiya Nervoza, özellikle genç kadınlarda görülebilen, yemek yememek, çok az uyumak, buna rağmen çok aktif olmakla beliren psikolojik bozukluk. Bu hastalık genellikle ergenlik döneminde, nadiren de erişkin çağında başlar. Çok genel olarak denebilir ki, aşırı zayıflama tutkunu her bireyde oluşabilir.

Ruh Sağlığı Uzmanı

TRAVMA

Fiziksel ve psikolojik bütünlüğümüzü tehdit eden her türlü olay travmadır. Yaşamımıza, vücut bütünlüğümüze, inanç sistemlerimize, sevdiklerimize yönelik bir tehdit vardır. Travma, hiç beklemediğimiz bir anda ve ne yaparsak yapalım asla hazırlıklı olamayacağımız bir şekilde, bütünlük ve süreklilik gibi, varlığımızı yasladığımız temel hayat referanslarımıza inen ani bir darbedir. 

ÖFKE KONTROL BOZUKLUĞU

Öfke aslında buz dağının görünen kısmıdır. Öfke duygusuna ve davranışına neden olan bir dolu alt duygu vardır. Kıskançlık, Başarısızlık, Endişe, Korku, Üzüntü, Panik, Çaresizlik gibi…

TÜKENMİŞLİK SENDROMU

Son zamanlarda kendinizi sürekli mutsuz, huzursuz, yorgun hissediyorsanız, çok çabuk sinirlenip geriliyorsanız, hayattan zevk alamıyorsanız, sabahları işe gitmek zor geliyor hatta işe gitmemek için bahaneler bulmaya çalışıyorsanız, işinize olan motivasyonunuzu kaybettiyseniz dikkat!

ÖLÜM-YAS-KAYIP SÜRECİ

Travmatik yası anlamak için normal yas kavramına bakmalıyız. Yas insanların kayıplara verdiği doğal bir yanıttır, evrenseldir. Değer verilen bir kişinin ölümü karşısında verdiğimiz bir tepki olmakla beraber, sadece kişi kaybı olarak değerlendirmemek gerekir, yas değer verilen her türlü nesnenin kaybıyla ilgili olabilir.

OBSESİF KOMPULSİF BOZUKLUKLAR

Anksiyete türü bir rahatsızlık olan obsesif-kompülsif bozukluk (OKB), insanları tekrarlanan düşünce ve davranışlar döngüsüne hapsederek kısıtlayan bir hastalıktır. Obsesif-kompülsif bozukluğu olan kişiler, kontrol edemedikleri yinelenen ve stres yaratan düşünceler, korkular veya görüntüler  (obsesyonlar) nedeniyle huzursuz olurlar. 

Ergen Terapist

TRAVMA SONRASI STRES BOZUKLUĞU

Travmatik olayla mücadelede ana amaç öykünün onarımıdır. Bir çok insan duyguları çok yoğun olduğundan travma hakkında konuşmakta güçlük çeker. Sıklıkla diğer kaynaklardan da bilgi edinmek gerekir. Kişisel şemalarını yeniden yapılandırarak ve travmayı yeni bir anlam içine yerleştirirerek sonsuza dek değişirler.

Bireysel Danışmanlık Almak için:

Hemen Ara! 0530 799 73 41
Randevu Al! 0262 332 18 41

Bireylerin kendilerini daha iyi tanımalarına, davranışlarını anlamalarına ve kendilerini geliştirmelerine yardım eden; karşılaştıkları akademik, kişisel ve sosyal problemleri ile baş etme becerilerini kazanmalarını amaçlayan, psikolojik danışman ve birey arasında birebir gerçekleşen ve gizlilik esasına dayalı bir süreçtir.

Kişinin sorunlarına karşı dayanıklılık kazanması  yada kendisi ve hayatı hakkında karar vermede zorlandığında kendi hayatı için en doğru kararları eskiden alabilirken şu anda bunu neden yapamadığının yine danışmanla birlikte ele alınması ele alınması ve danışanın kendi doğrularına ulaşmasının sağlanması önemlidir. Tüm kararlar bizzat sorumluluklarını üstlenebilecek yetişkin bişreyler olarak danışanın kendisine aittir. Şayet bunu yapacak durumda diyorsa danışan bu yeterliğe kavuşması için desteklenmesi ve sağlığına kavuşması meslek profesyonellerinin birincil hedefi ve görevi olacaktır şüphesiz. Danışan geçici olarak ve sağlığına, dengesine kavuşana dek ihtiyacı olduğu bu  dönemde  psikolojik danışman yada psikoterapist bir yardımcı, yedek ego rolü üstlenir.

Psikolojik danışmanlık psikolojik sorunların derinleşmesini önleyici  bir psikolojik destek vermektedir. Psikolojik danışman eğitim alanında da bireylerin yönelimlerini ve yeteneklerini gözden geçirerek bireyin doğru kararlar almasına yardım eder.

Kişinin kendi  yaşamını  ve sorunlarını berraklaştırarak gözden geçirmesin de yardımcı olur.

Psikolojik danışman eğitim alanında da bireylerin yönelimlerini ve yeteneklerini gözden geçirerek bireyin kendisi için en doğru  kararları alabilecek duruma gelmesini  sağlar.

 

Kocaeli Psikolog

Kocaeli, Türkiye’nin önemli şehirlerinden biri olup, zihinsel sağlık hizmetlerine erişim konusunda geniş bir yelpaze sunmaktadır. Kocaeli psikologları, bu alanda uzmanlaşmış profesyonellerdir ve bireylerin zihinsel sağlık sorunlarına yardımcı olmak için burada hizmet vermektedirler. Kocaeli’de psikologlara ulaşmak isteyenler, öncelikle bu profesyonellerin ücretlerini göz önünde bulundurmalıdırlar. Psikolog ücretleri, deneyim, uzmanlık alanları ve hizmet kalitesine göre farklılık gösterebilir. Genellikle bir terapi seansının maliyeti, ortalama olarak belirlenir ve bireylerin bütçelerine uygun bir seçenek bulmalarına yardımcı olur. Kocaeli’ de psikolog arayışında olanlar için önemli bir kaynak, önerilerdir. Arkadaşlar, aile üyeleri veya meslektaşlarınızın tavsiyeleri, size uygun bir psikoloğu bulmanıza yardımcı olabilir. Ayrıca, internet üzerindeki psikolog derecelendirme ve inceleme platformları, diğer insanların deneyimlerine dayalı olarak bir psikolog seçimi yapmanıza yardımcı olabilir.

Kocaeli Aile Danışma Merkezinin Sunduğu Hizmetler

Kocaeli aile danışma merkezi, aile içi ilişkileri iyileştirmek, çatışmaları çözmek ve bireylerin zihinsel sağlığını desteklemek için farklı hizmetler sunar. Bunlar arasında aile terapisi, çocuk ve ergen danışmanlığı, bireysel terapi ve grup terapisi gibi seçenekler bulunabilir. Ayrıca, çiftlerin ilişkilerini güçlendirmelerine yardımcı olacak çift terapisi de sunulmaktadır. Kocaeli’ deki psikologlar, zihinsel sağlık sorunlarına yardımcı olmak için uzmanlaşmış profesyonellerdir. Psikolog seçerken ücretleri, önerileri, aile danışma merkezini ve özel aile danışma merkezini dikkate almanız önemlidir. Her biri farklı hizmetler sunar, bu nedenle kişisel ihtiyaçlarınıza en uygun olanı seçmek önemlidir. Zihinsel sağlığınızı korumak ve iyileştirmek için profesyonel destek arayışında olmanız cesaret vericidir ve  Kocaeli’ deki bu kaynaklar size yardımcı olabilir. Kocaeli aile danışma merkezi, uzman ve klinik psikologlarla zihinsel sağlık sorunlarına ve aile içi ilişkilere yönelik çözümler sunan değerli kaynaklardır.

Kocaeli Aile Danışma Merkezi Psikolog

Aile danışma merkezleri, aile içi ilişkileri düzeltmek ve aile üyelerinin zihinsel sağlığını desteklemek amacıyla hizmet veren kurumlardır. Kocaeli’ de birçok aile danışma merkezi bulunmaktadır ve aileler için önemli bir kaynak olabilirler. Bu merkezler, aile içi çatışmaları çözmek, iletişimi güçlendirmek ve aile üyelerinin ihtiyaçlarına uygun destek sunmak için uzmanlaşmış profesyonelleri içerir. Özel Kocaeli aile danışma merkezi, daha özel ve kişiselleştirilmiş bir yaklaşım sunar. Bu merkezler, ailelerin özel ihtiyaçlarına odaklanarak, daha etkili bir destek sağlarlar. Özellikle karmaşık aile dinamikleri veya özel sorunlarla başa çıkmak isteyen aileler için özel aile danışma merkezi ideal bir seçenek olabilir.

İzmit Psikolog

Zihinsel sağlık, genel sağlığımızın önemli bir parçasıdır ve zaman zaman profesyonel bir yardıma ihtiyaç duyabiliriz. İzmit, bu konuda uzmanlaşmış birçok psikoloğa ev sahipliği yapmaktadır. İzmit psikologları, psikoloji alanında eğitim almış ve lisans sahibi profesyonellerdir. Zihinsel sağlık sorunlarına ilişkin tanı, tedavi ve danışmanlık hizmetleri sunarlar. Psikologlar, duygusal, zihinsel ve davranışsal sorunlarla başa çıkmak için bireylere yardımcı olurlar. İzmit psikologları, bir dizi zihinsel sağlık sorununa yardımcı olabilirler. Bu sorunlar arasında depresyon, anksiyete, stres, öfke kontrolü, bağımlılık, ilişki sorunları ve daha fazlası bulunur. Psikologlar, bireylerin bu sorunlarla başa çıkmasına yardımcı olurken, zihinsel sağlıklarını iyileştirmelerine de destek sunarlar. İzmit psikologlarına ulaşmanın birkaç yolu vardır. Psikolog seçerken dikkate almanız gereken faktörler arasında deneyim, uzmanlık alanları, ücretler ve yerleşim yeri yer alır. Ayrıca, psikologla kurduğunuz kişisel uyum da önemlidir, çünkü terapi süreci güven duygusu gerektirir.

İzmit psikologları, zihinsel sağlık sorunlarına yardımcı olmak için eğitimli ve deneyimli profesyonellerdir. Zihinsel sağlığınızı korumak ve iyileştirmek için profesyonel destek arıyorsanız, İzmit’teki bu uzmanlara başvurabilirsiniz. Kendinize ve sevdiklerinize daha sağlıklı bir gelecek sağlamak için adım atmak cesaretlidir ve İzmit psikologları size bu yolculukta rehberlik edebilirler. Tedavi seçenekleri arasında bilişsel davranış terapisi, konuşma terapisi, aile terapisi ve grup terapisi gibi farklı yaklaşımlar yer alabilir. İzmit psikologları, bireylerin ihtiyaçlarına ve sorunlarına özgü olarak terapi planlarını kişiselleştirirler.

Uzman Psikologlar ve Klinik Psikologlar

Kocaeli aile danışma merkezi, aile içi ilişkileri iyileştirmek, zihinsel sağlığı desteklemek ve kişisel gelişim hedeflerine ulaşmak isteyen bireyler ve aileler için hizmet veren özel kuruluşlardır. Bu merkezde uzman ve klinik psikologlar çalışır ve farklı zihinsel sağlık sorunlarına çözüm sunarlar. Kocaeli aile danışma merkezinde çalışan uzman psikologlar ve klinik psikologlar, psikoloji alanında eğitim almış ve lisans sahibi profesyonellerdir. Uzman psikologlar, genellikle belirli bir alanda (örneğin, aile terapisi, çocuk psikolojisi, ergen psikolojisi) uzmanlaşmışlardır ve bu alandaki deneyime sahiptirler. Aile danışma merkezinde, aile içi ilişkilerle ilgili sorunları ele almak için sıklıkla uzman psikologlar tercih edilir. Klinik psikologlar ise daha genel bir yaklaşıma sahiptirler ve genellikle çeşitli zihinsel sağlık sorunlarına odaklanırlar. Klinik psikologlar, bireylerin depresyon, anksiyete, travma sonrası stres bozukluğu gibi sorunları ele almasına yardımcı olabilirler. Obsesif kompulsif bozukluk, Depresyon, Anksiyete, Kişilik bozuklukları, Öfke problemleri, Ağrı bozukluğu, Travma sonrası stres bozukluğu, Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (Yetişkin), Yeme bozuklukları, Şizofreni, Kaygı bozukluğu, Sosyal fobi, Yas ve kayba bağlı travmalar, Ayrılık ve boşanma sonrası görülen problemler, Panik atak, Bipolar bozukluk vb.

 

psikolog arıyorum Çocuk pedegog İzmit psikolog İzmit çocuk psikoloğu evlilik ve çift psikoloğu
Call Now Button