Evlilik Sonrası Danışmanlığı

Evlilik hayatımızda eşimiz ile kurduğumuz ilişki, evliliğimizi ya besleyecek ya da tüketecektir. Evlilik süreci, kadın ve erkeklerin hayatlarında yer alan önemli dönüm noktalarından bir tanesidir. Çiftleri besleyen evlilik, hayata dair pek çok olumlu duygu, düşünce ve davranışların partner ile paylaşıldığı evliliklerdir. Evlilik öncesi ve sürecinde çiftlerin birbirlerine paylaşımları önem taşımaktadır. Karşılıklı anlamak ve anlaşılmak evliliğin temelini oluşturan bir unsurdur. Bu noktalarda eksiklik yaşayan çiftler ilişkilerinde sorunlar yaşamaya başlarlar. Sorunların ana temelinin bulunması ve çözüme ulaştırılması için bir uzman desteği daha sağlıklı olacaktır. Evlilik Sonrası Danışmanlık ile çiftler, ilişkilerinde yaşadıkları sorunlara farklı bakış açısı ile bakmayı öğrenecek, empati yeteneklerini geliştirir, iletişimde ben dilini öğrenir ve kendi benliğini anlayarak partnerini daha net görebilir. Peki, evlilik sonrası danışmanlık nedir?

Evlilik sonrası danışmanlık, evliliklerinde uyum ve adaptasyon sorunu yaşayan, iletişim eksikliği olan, empati duygusu gelişmemiş, birbirlerinin ebeveyni olmaya çalışan kişilere yönelik bir danışmanlık türüdür. Evlilik sonrası danışmanlığın amacı, kadın ve erkek arasında kurulan ilişkiyi daha sağlıklı ve sağlam bir zemine oturtmaktır. Bu konuda uzmanın kişilere yol gösterici olabilmesi için çiftin sürece açık ve uyumlu olması çok önemlidir. Evlilik sonrası danışmanlığa çiftler birbirini değiştirmek için değil birbirlerini anlamak için gelmelidirler. Evlilik danışmanı, çiftin yaşadığı problemi anlayarak, kökenini keşfeder ve bireylerin benliklerini fark etmelerini sağlayarak çözüm yolları bulmalarına yardımcı olur.

Evlilik sonrası danışmanlık hangi konularla ilgilenir?

  • Bireyler, ilişkileri konusunda olumsuz düşüncelere sahipler ise,
  • Evlilikte, cinsel yaşamda problemler oluşmaya başladıysa,
  • Eşlerin ortak paylaşım alanı yoksa,
  • İletişim problemleri varsa,
  • Şiddet, aldatma, geçimsizlik durumları var ise,
  • Duygular azalmaya başladıysa evlilik sonrası danışmanlık hizmeti alabilirler.

Evlilik sonrası danışmanlıkta ilk nokta, sorunu ve sorunun kaynağını bulmaktır. Süreç bu noktayı bulmakla başlayacaktır. Çiftlerin, bireysel olarak kendilerini anlatmaları ve sorunlarına çözüm üretmeleri önemli olacaktır. Sürece uyumlu ve istekli çiftlerde sorun çözme ve iletişim becerisi, empati yeteneği gelişim gösterebilir.

Evliliğinizde bir eksiklik ya da problem olduğunu düşünüyor ve bunu partneriniz ile çözüme ulaştıramıyorsanız uzman desteği almaktan çekinmeyin.

Call Now Button