Dikkat, Algı ve Odaklanma

Çocuğunuzda Dikkat Eksikliği, Unutkanlık ve Dalgınlık mı var?  Birlikte Çözüme Gidelim.

Çocukların gelişim süreçlerinde özellikle okul dönemlerinde yaşadıkları sorunları daha fazla fark ederiz. Unutkanlık, dalgınlık, akran zorbalığı, çekingenlik, teknoloji bağımlılığı, ebeveynleri dinlememesi hem aile ortamında hem de akademik hayatında karşısına çıkmaktadır. Bu gibi durumlar fark edildiğinde ilk olarak kökeni bulunmalı ve sonra çözüme gidilmelidir. Çözüm yolları arasında son dönemlerde ülkemizde yaygınlaşmış olan dikkat, algı ve odaklanma dikkat çekmektedir.

Peki Dikkat, Algı, Odaklanma nedir ve faydaları nelerdir?

Dikkat, algı ve odaklanma yüksek frekanslı sesleri çeşitli şekillerle modüle ederek sağ ve sol kulak üzerinden nöral sistemimizi uyaran bir gelişim programıdır. Kulağın iç yapısında bulunan kasları yüksek ve düşük frekanslı sesler yardımıyla uyarır ve onlara adeta egzersiz yaptırır. Dikkat, algı ve zekâ gelişiminde yüksek farkındalık uyandırmayı hedeflemektedir. Çocuklarda dikkat ve özgüven eksikliği, öğrenme güçlüğü, konuşma bozukluğu, gelişimsel ve davranışsal problemlerin iyileştirilmesinde kullanılan çok kapsamlı programlar bütünüdür. Dinlemeyi geliştirerek seslere karşı duyarlılığı düzenler. Çocuk ve yetişkinlere uygulanabilmektedir. Çocuklarda bilişsel aktiviteyi arttırırken yetişkinlerde yaşam kalitesini arttırıcı etkisi bulunmaktadır. Çocuklarda;

 • Dikkat Eksikliği
 • Öğrenme Güçlüğü
 • Konuşma Bozukluğu
 • Travmatik Durumlar
 • Korkular
 • Kaygılar
 • Takıntılar
 • Okul başarısızlığı konularında daha etkili olmaktadır.

Çocuklar aile yaşantısından ilkokul dönemine geldiklerinde dış dünyayı tanımaya ve fark etmeye başlarlar. Evde hep güvenli ortamda bulunmuşlardır ancak artık tek başlarına bir okula giderek, sosyal çevreye uyum sağlamaları gerektiğinin farkındadırlar. Bu noktada ortaya sosyal beceri çıkmaktadır. Sosyal beceri çocuklarda yetişkinlik dönemini büyük oranda etkileyen önemli bir etkendir. Sosyal becerinin zayıf olması hali çocuğun çevresine göre farklılaşmakla birlikte aynı zamanda kişilik yapısı olarak da kendini göstermektedir. Dikkat, algı ve odaklanma işitsel algı sistemleri çocuğunuzun içe kapanık yapısı üzerine etki eder ve sosyal olarak gelişimini destekler. İçeriğinde tamamlayıcı programlarlar bulunmaktadır. Bunlar;

 1. Bilişsel Aktivite Programı
 2. Duygusal Zeka Programı
 3. Akademik Gelişim Programı
 4. Neurofitness Aktivite Programı
 5. Denge Motor Programı
 6. Ev Destek Programı

İçeriğinde bulunan her bir program farklı noktaları desteklemektedir. Çocukların yaşadıkları durumlara göre uygulanan programlar değişmektedir. Örneği duygusal zeka programı çocuklara duygusal zeka becerisi kazandırarak maruz kaldıkları akran zorbalığı gibi çeşitli durumlar ile mücadele etmeyi öğretir. Akademik gelişim programı ise özellikle sınav döneminde olan öğrencilerin akademik performanslarını arttırmak amacıyla oluşturulmuş bir programdır. Görüşme öncesi ve sonrası yapılan uzman ölçümleri ile performans ilerlemesini ebeveynler de fark edebilmektedir. Çocukların yaşadıkları korku, kaygı, stres gibi olumsuz durumları ortadan kaldırarak özgüven, odaklanma, algılama gibi durumları açığa çıkaran bir uygulama gerçekleştirilir.

Dikkat, algı ve odaklanma tedavi amacı ile kullanılmamakla birlikte, kullanılan cihaz tıbbi bir cihaz DEĞİLDİR.

Dikkat, algı ve odaklanma yöntemi mutlaka bu alanda uzman eğitim almış ve uygulayıcı sertifikasına sahip ruh sağlığı çalışanları tarafından uygulanmalıdır.

Dikkat, algı ve odaklanma Uygulama

 • Dikkat, algı ve odaklanma Ön Görüşme Randevusu Oluşturduktan Sonra

Bu görüşmede, çocukla ilgili gerekli bilgiler alınır ve Dikkat, algı ve odaklanma sistemi detaylı olarak açıklanır. Ardından ön test randevuları oluşturularak gün ve saat bilgisi kesinleştirilir. Görüşmenin sonunda Dikkat, algı ve odaklanma uygulama cihazı ve materyalleri sunulur.

 • Ön Test ve Son Test Desteği ile Bilimsel Destekli Süreç Kontrolü

Dikkat, algı ve odaklanma Uygulama Sürecinin başında çocuğa bir takım testler uygulanmaktadır. Bunlar; Moxo Dikkat Testi, Bilişsel Performans Testi ve Lateral ve Duyusal İşlemleme Testi şeklinde sürece başlamadan uygulanır.

Testlerin her biri çocuğun kapasitesini tam kullanabilmesi için farklı günlerde uygulanmaktadır.

Sürecin sonunda, ön test sürecinde uygulanmış olan testler tekrarlanır.  Bu sayede, bilimsel veriler ile çocuğun gelişimi izlenebilmektedir.

 • Süreçte Aile Görüşmeleri

Dikkat, algı ve odaklanma sistemi uygulamasına başladıktan sonra uzman eşliğinde çocuk seanslara alınır. Her seansta uzman tarafından gözlem formları ve uygulamalara dair materyaller dosyalanır. Sürecin ortasına gelindiğinde aile ile bugüne dek yapılmış olan uygulamalara dair dönütler verilir ve çocuğun gelişimi aile ile paylaşılır.

Süreç sonunda ön-test, son-test sonuçları ve program çıktıları uzman tarafından aile ile paylaşılır ve süreç sonrasına dair yönlendirmeler yapılır.

Dikkat, algı ve odaklanma Uzman Ekibimiz

Psikolog/Aile Danışmanı Banu Kılıç
Uzman Psikolojik Danışman/Aile Danışmanı Buse Gökçen Çıvgın

Call Now Button