Denver II Testi Nedir ? | Kocaeli Aile Danışmanlığı Merkezi

Denver II Testi Nedir ?

Denver II Testi Nedir ?

Denver II testi, 0-6 yaş arası sağlıklı bir görünüme sahip bebek ve çocuklara uygulanmak üzere tasarlanmış gelişimsel bir tarama testidir. Bu test, bebeklerin ve çocukların yaşına uygun becerilerini değerlendirmek, şüpheli durumları objektif olarak doğrulamak, semptom göstermeyen gelişimsel sorunları taramak ve gelişme riski olan bebek ve çocukları (örneğin bebekler) izlemek için kullanılır. doğuma yakın sorunları olanlar). Denver II testi, bebeklerin işlevsel yeteneklerini yaşıtlarınınkilerle karşılaştıran bir zeka testi değil, gelişimsel bir tarama testidir. Bebeklerin/çocukların gelecekteki psikolojisini veya uyum yeteneğini tahmin etmek için kullanılamaz. Yapısı dil, öğrenme ve duygudurum bozukluklarını teşhis etmek için kullanılmaz. Fizik muayene veya tanısal değerlendirmenin yerine kullanılması önerilmez.

Denver II Gelişim Tarama Testi’nin uygulanabileceği durumlar:

 • Çocuğun zihin, beden ve duygusal gelişiminin yaşına uygun olup olmadığına şüphelenilen durumlarda,
 • Konuşmada gecikme varsa,
 • Algılamakta güçlük çekiyorsa,
 • Davranış bozukluğu varsa,
 • Dikkat eksikliği olduğu düşünülüyorsa,
 • Yaşına uygun olan becerileri gerçekleştirmekte güçlük çekiyorsa,
 • Yürümesi gecikmişse,
 • Öğrenme güçlüğü varsa,
 • Söyleneni yapmakta, komutları algılama ve/veya uygulamada güçlük çekiyorsa,
 • Yaşıtlarıyla ilişkisinde uyum güçlüğü yaşıyorsa,
 • Özgüven eksikliği varsa,
 • Fiziksel gelişimi yaşıtlarından geriyse bu ve bu gibi durumlarda Denver II Gelişim Tarama Testi’nin uygulanması mutlaka gereklidir.

 

Denver II 4 alt gelişim alanında toplam 134 maddeden oluşmaktadır.

KİŞİSEL SOSYAL ALAN : Erken yaşlarda iletişim becerileri ve sosyal yanıtları içeren maddeleri kapsar. 3 yaş sonrası maddeler özbakım becerilerini içerir.

İNCE MOTOR ALAN : El-göz koordinasyonu, ince kas hareketler ve sorun çözmeye yönelik maddeleri içerir.

DİL ALANI : Dil gelişimini alıcı ve ifade edici alanı ayrı ayrı yordayacak maddeleri içerir.

KABA MOTOR ALAN : Oturma, yürüme, zıplama ve genel olarak koordinasyon yeteneğini ölçen maddeleri içerir.

psikolog arıyorum Çocuk pedegog İzmit psikolog İzmit çocuk psikoloğu evlilik ve çift psikoloğu
Call Now Button