Akran Zorbalığı

Akran zorbalığı, çocukların çevrelerindeki arkadaş grupları tarafından maruz kalmış oldukları fiziksel, cinsel veya sözel olarak zarar verici davranışlarda bulunulmasıdır. Günümüzde özellikle okullarda maalesef ki sıklıkla akran zorbalığına rastlanılmaktadır. Bu zorbalığa maruz kalan çocuklarımız genellikle yaşamış oldukları olayları aile ya da öğretmenlerine söylemek istememektedirler. Bu sebepten dolayı çevrelerinden destek almaları gecikmektedir. Söylemek istememelerinin nedenleri alay edilme, kendilerine inanılmayacağı düşüncesi, ebeveynler tarafından suçlanma korkusudur. Ayrıca zorbalık yapan kişilerin çocuğu korkutmaları ve tehdit etmeleri de çocuğu sindirmektedir. Yaşıtlarına olan davranışlarındaki sertlik, uygulanan hareketlerin dozunu ayarlayamama, söylenen sözlerin kırıcı olmaları çocukları birbirinden uzaklaştırarak asosyal bir yapıya sokmaktadır. Arkadaşlarının yanına gitmeye çekinen, aynı ortamda bulunduklarında fikirlerini söylemekten kaçınan, sürekli kendini koruma iç güdüsü oluşan bir çocuk ortaya çıkmaktadır. Akran zorbalığı fark edilerek önlenmezse zorbalığı uygulayan çocuk ile birlikte tüm çevresini etkileyecek bir durumdur. 

Yapılan zorbalığın anlatılmaması veya paylaşılmaması zorbalık yapan çocukları daha da cesaretlendirmektedir. Yaptıkları rahatsız edici davranışlara yeni davranışlar eklemelerine neden olmaktadır. Zorbalığı tek bir çocuk yapabileceği gibi grup olarak da  yapılabilmektedir.

Akran zorbalığı farklı şekillerde görülmektedir. Bunlar; alay etme, aşağılama, isim takma, kızdırabilecek davranışlarda bulunma, fiziksel şiddet uygulama, cinsel söz ve eylemlerde bulunmadır.

Akranları tarafından zorbalık içeren davranışlara maruz kalan çocuklar kendilerini yalnız, çaresiz ve mutsuz hissedebilmektedir. Yaşamış olduğu bu durumu ebeveynleri ile de paylaşamıyorsa bir süre sonra çocukta içe kapanma, özgüven eksikliği ve depresif davranışlar görülebilmektedir. Akran zorbalığı uygulayan çocuklarda bu noktalara çok dikkat edilmesi gerekmektedir. 

Akran zorbalığının en belirgin nedenleri; öğrencilerin kendi aralarında yaşamış oldukları yoğun rekabet duygusu, düşük özgüven ve düşük özsaygıdır.

Zorbalığa maruz kalan çocuklarda:

  • Uyum bozuklukları
  • Kaygı bozuklukları
  • Depresyon
  • Akademik başarısızlıklar
  • Gece-gündüz idrar veya dışkı kaçırma
  • Anneden ayrılma kaygısı
  • Okula gitmeyi istememe
  • Dışarı çıkamama gibi korkular görülmektedir. 

Akran zorbalığı gibi durumlarda ebeveynler uzman desteği almaktan kaçınmamalı, çocuklarının daha sağlıklı ve bilinçli bir hayat sürmeleri için bu alanın uzmanı kişilerden yardım almalılardır. 

                                  Çocuk ve genç danışmanlığı ile ilgili detaylı bilgi için tıklayın.

 Bir cevap yazın