Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri (MMPI) Nedir?

Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri (MMPI) Tanımı

MMPI kişilik testi, ilk olarak 1939 yılında geliştirilmeye başlanmış, ilerleyen yıllarda zaman içerisinde günün şartlarına göre geliştirilerek bugünkü uygulanan halini almıştır. Test ABD’de Minesota Üniversitesi tarafından geliştirilen ve 566 adet sorudan oluşan mmpı testi halen dünyanın çeşitli ülkelerinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Orijinalinden Türkçe’ ye çevrildikten sonra Türkiye uyarlaması yapılmış, güvenirlilik ve geçerlilik çalışması yapılarak ülkemizde de uygulanmaya başlanmıştır. 

Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri (MMPI) bireylerin kişilik dinamiklerini aydınlatmak amacıyla uygulanan ve objektif bilgiler veren bir psikolojik kişilik testidir. MMPI ruh sağlığında en çok kullanılan kişilik testidirİnsanın kişilik yapısının ve psikopatolojisinin belirlenmesine yardımcı olmak için profesyonel uygulayıcılar aracılığıyla kullanılır.

Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri (MMPI), uygulanan bireyin kişilik özelliklerini objektif ve bilimsel kriterler kullanarak ortaya çıkartabilen bir özelliğe sahiptir. İnternet ortamında yer alan ve hiçbir bilimselliği olmayan testlerle kıyaslanamayacak kadar bilimsel ve objektiftir. Hatta bu alanda kişiliği tespitte kullanılacak en güvenilir ve geçerli test olma özelliğine sahiptir diyebiliriz. Bu kapsamda ve güvenirlilik düzeyinde ülkemizde uygulanan başka bir kişilik testi yoktur.

 • 16 yaş ve üstü kişilere bireysel ya da grupla uygulanır.
 • 566 madde(sorular) yer almaktadır.
 • 1-2 saatte tamamlanır.
 • Cevabınız size göre çoğu zaman doğru ise “D” olarak kodlanır.
 • Cevabınız size göre çoğu zaman yanlış ise “Y” olarak kodlanır.
 • Soru sizin durumunuza uymuyor ise boş bırakabilirsiniz (en fazla 10 tane boş bırakılabilir)
 • Bu cevapların değerlendirmesi profesyonelce yapılması gerekir.
 • Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri (MMPI) 4’ü geçerlilik olmak üzere 14 tane alt teste sahiptir.
 • Bu 10 alt testte kişilerin patolojik durumları hakkında değerlendirme yapılır. 

Geçerlilik Alt Testler Geliştirilmiştir;

Bunlar;

(?) Bilmiyorum

(L(Lie-Yalan)) Yalan ölçeği

              Kişi kendini olduğundan daha iyi göstermek için başvurduğu amaçlı ve pek ustaca olmayan girişimlerini belirlemek için hazırlanmıştır.

(F) Sıklık Ölçeği

              Test maddelerini atipik ya da normalden farklı biçimde yanıtlayanların ortaya çıkarılması amaçlanmaktadır.

(K) Düzeltme ölçeği

             Kişinin ruhsal bozukluğunu inkar ederek, kendini olumlu bir şekilde tanıtmak ya da ruhsal bozukluğunu abartarak kendini hasta göstermek için başvurduğu çabaları daha gizli ve etkili biçimde belirlemek için hazırlanmıştır.

Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanterinin (MMPI) 10 Alt Testi

 • Depresyon(D):

             Depresyon belirtilerinin derecesini ölçmek amacıyla geliştirilmiştir. Depresyonda olan kişilerin ana belirtileri, karamsarlık, gelecekten ümitsizlik, kendini değersiz işe yaramaz görme, suçluluk duyguları, hareketlerde ve düşüncelerde yavaşlama ve çeşitli bedensel yakınmalardır. Sıklıkla ölüm ve intiharlarla ilgili düşüncelerin yoğunluğu da dikkat çeker.

 • Hipokondri(Hipokondriasis)-Hastalık Kaygısı Bozukluğu(Hs):

            Hipokondriyak bireylerin kişilik özelliklerini değerlendirmek amacıyla geliştirilmiştir. Bilindiği gibi hipokondriazis kişinin vücut semptomlarını yanlış yorumlamasına bağlı olarak ciddi bir hastalığı olacağı korkusunu ya da ciddi bir hastalığı olduğunu taşıyıp durmasıdır. Bunlar bedensel hiçbir hastalıkları olmadıkları halde birçok hastalık belirtisini kendilerinde bulur ve endişelenirler.

 • Psikasteni(Pt):

            Psikasteni ya da obsesif kompulsif bozukluğu değerlendirmek amacıyla geliştirilmiştir. Bu hastalarda obsesif ruminasyonlar, kompulsif ritüeller görülmektedir. Ayrıca anormal korkular, karar vermede ve dikkat toplamada güçlük, suçluluk duyguları ve bunaltı sıklıkla rastlanan özellikleridir. Kendi kendini eleştiride aşırı ahlaki standartlar bu kişilerde sıklıkla görülür.

 • Histeri(Hy):

           Fiziki bir neden olmadan bir organın işlevinin kaybedilmesi biçiminde bir hastalıktır. Nevrotik bozukluklardan konversiyon histerisine tanı koymada yardımcı olmak amacıyla geliştirilmiştir. Genel bir çocuksuluk, çabuk sinirlenme, neşeleneme, psikolojik semptomları ret, sorumluklardan kaçma gibi özellikleri vardır.

 • Maskulinite-Feminite(Erkeklik-Kadınlık)(Mf):

           Cinsel kimlik saptamaları değerlendirmek amacıyla geliştirilmiştir. Çeşitli mesleklere karşı ilgi, boş zaman faaliyetleri, uğraşlar, sosyal aktivitelerle ilgili maddelerden başka korkular, endişeler ve bireysel duyarlıklarla ilgili maddeler bulunmaktadır. Doğrudan doğruya cinsel içerikli maddeler de vardır.

 • Paranoya(Pa):

           Genç erişkinlik döneminde başlayan ve değişik koşullar altında ortaya çıkan başkalarının davranışının kötü niyetli olarak yorumlayan sürekli bir güvensizlik ve kuşkuculuk durumudur.

 • Hipomani(Ma):

          Olağandışı ve sürekli, taşkın ya da huzursuz bir duygu durum döneminin en az bir haftadır olmasıdır.

 • Şizofreni(Sc):

           Bir aylık bir dönem boyunca nu sürenin önemli bir kesiminde hezeyanlar, hallüsinasyonlar, dezorganize konuşma, ileri derecede dezorganize ya da katatonik davranış, negatif semptomlar yani affektif donukluk, konuşamazlık belirtilerden ikisinin bulunmasıdır.

 • Sosyal İçe Dönüklük(Si):

          İçe dönüklük (Introversion) ve dışadönüklük(Entraversion) üzerine çok çalışılmış bir kişilik boyutudur. İçedönüklüğün yalnızca bir boyutunu, sosyal ilişkilerdeki içe dönüklüğü ölçmeyi amaçlamaktadır. Diğer alt testlerden farklı olarak geliştirilmiştir.

 • Psikomatik Sapma(Pd):

          Psikopatik bir birey toplum kurallarını hiçe sayar, saldırgandır, engelleme eşiği düşüktür, iç çatışmaları suçluluk duygusu azdır, deneyimden pek fazla ders almaz. Bu gibi özellikleri tanımlamak için geliştirilmiştir.

MMPI Kişilik testi Hastalık tanısı dışında ne için kullanılır?

 • MMPI çok yönlü kişilik envanteri sadece hastalık veya psikolojik sorun olup olmadığını ölçen bir test değildir.
 • Uygulanan testte kişinin psikolojik sorunlarının olup olmadığının tespitinin dışında genel olarak kişinin nasıl biri olduğunu belirleyebilmekte, uygulanan kişinin normal kişilik özelliklerini de ortaya çıkartabilmektedir.
 • Bu kapsamda evlenmeyi düşünen çiftlerin birbirine kişilik olarak uygun olup olmadığını belirlemekte ya da işe alımlarda işe uygunluğu belirlemekte de kullanılabilmektedir.
 • MMPI hastalıkların geniş bir yelpazede değerlendirilmesine yardımcı olmak için tasarlanmış bir kişilik testi ve ölçüm aracı olmakla birlikte kişilik özelliklerini de ölçmede etkili olduğu için sıklıkla şu alanlarda da kullanılır:
 1. Yüksek öneme sahip ve üst düzey kamu görevlilerinin seçimi,
 2. Polis memuru alımları ve birim değişikliklerinde yapılacak seçimler
 3. Nükleer santral personeli
 4. İftaiye personeli
 5. Hava yolları personeli ve pilotlar, hava trafik kontrolleri
 6. Devlet büyüklerinin koruma ve danışmanları
 7. Cezai ve hukuki ehliyetin olup olmadığına yönelik tespit yapılacak kişiler
 8. Adli yargı adaylarını değerlendirme ve seçme
 9. Bilimsel araştırmalarda
 10. Evlilik öncesi uyum düzeyini belirlemede dünyada güvenle uygulanan bilimsel bir testtir.

MMPI Kişilik testi iş yerlerinde hangi amaçla uygulanır?

 • MMPI kişilik testi, işe alımlarda uygulanan testler arasında en güvenilir olanıdır;
 • MMPI testi ayrıca yeni eleman alımlarında ya da mevcut çalışanlar üzerinde kişinin göreve uygunluğunun değerlendirilebilmesi ve gelişim alanlarının belirlenebilmesi amacıyla da büyük şirketler tarafından kullanılmaktadır.
 • Kişilik testi işletme içinde personelin verimli olacağı alanları saptamak, personelin motivasyonunu sağlamak, personeli yönlendirmek, ilgi alanlarını tanımak, zayıf yönlerini saptamak, eğitim ihtiyacını tespit etmek amacıyla da kullanılabilir.
Call Now Button