TÜKENMİŞLİK SENDROMU

Tükenmişlik sendromu günümüzde giderek yaygınlaşan ve ciddiye alınması gereken bir sorundur. Başarısız olma duygusu, yıpranma, enerji ve güç azalması ya da tatmin edilemeyen istekler sonucunda kişinin iç kaynaklarında oluşan tükenme durumudur. Stres ile etkin olarak mücadele edememenin yansıması olarak gözüken tükenmişlik sendromu, duygusal tükenme boyutlarından oluşmaktadır.

Tükenmişlik sendromunun belli başlı belirtileri bulunmaktadır. Bunlar fiziksel, zihinsel ve duygusal belirtilerdir.

Fiziksel belirtiler:

 • Aşırı yorgunluk ve enerji olmayışı
 • Kalp çarpıntısı ve midede şişlik
 • Sıklıkla kabız olma ya da hastalanma
 • Uyku problemi (uyumakta çekilen zorluk)
 • Solunum güçlüğü
 • Yaygın bedensel ağrılar

 Zihinsel belirtiler:

 • Eski sevilen etkinliklere karşı duyulan ilgisizlik
 • Dikkat dağınıklığı ve unutkanlık
 • Karar verme güçlüğü

 Duygusal belirtiler ise:

 • Ümitsizlik hissi
 • Özgüven eksikliği
 • Hayal kırıklığı
 • Kendini değersiz hissetme
 • Aşırı şüphecilik
 • Huzursuz olma halidir.

Tükenmişlik sendromuna neden olan faktörler; fazla iş yükü, uzun çalışma saatleri, riskli işler, profesyonel olmayan bir yönetim anlayışı, etkin denetimin olmaması, iş ortamının güvenli olmayışı, iş ortamında çalışanlara karşı eşit davranılmaması, iş arkadaşlıkları arasında paylaşımın az oluşu gibi durumlardır. 

Bu sendromu önlemek için hem kişilere hem de çevredekilere görevler düşmektedir. Bir kurum ya da bir işe başlamadan önce kişi yaptığı işin zorluklarını ve risklerini bilirse karşısına çıkabilecek sorunları da önceden görüp önlem almış olacaktır. Bu sebeple bireyin çalıştığı işe dair talepleri ile ilgili pozisyona  başvuru yapmadan önce işi iyi araştırması gerekir. Tükenmişliğin önlenmesi için iş ve boş zaman arasında net bir ayırım yapılması, işle ilgili görevlerin net bir şekilde açıklanması, ‘’hayır’’diyebilme yeteneği, sürekli mesleki gelişim ve destekleyici bir işveren olması gerekir.

Eğer bu sendromu yaşadığınızı düşünüyorsanız gerektiğinde profesyonel yardım istemekten çekinilmemelidir.Bir cevap yazın