Okul Öncesi Eğitim

Çocuk dünyaya geldiğinde tüm dünyası anne ve babası olmaktadır. Çocuğun dünyasını oluşturan ebeveynleri onun dünyasını ne kadar çok aydınlatır ve renklendirir ise çocuğun farklı deneyimler elde edip öğrenmesi de o kadar kolaylaşmış olur. Ancak çocuk için ilk yıllarda anne-baba her ne kadar başrol de olursa olsun, bir süre sonra çocuğun gelişimi için yeterli olmamaya başlamaktadır. Bu durumda çocuğun dış dünya ile bağlantıya geçmesi sağlanmalıdır. Buradaki dış dünya ile bağlantının en önemli kısmı ise çocuğun okul öncesi eğitime başlamasıdır.Okul öncesi eğitim sosyal çevreyi tanıma ve çocuklarda kendine güven gelişimini sağlayacaktır. Ekip çalışmasını, sorumluluk alma duygusunu, paylaşma ve kendini ifade etme becerisini, topluluğa uyum sürecini çocuklara öğretecektir. Ebeveynlerinden ayrı olarak kendi olma imkanı bulacaklardır. 

Çocukların zihinsel, duygusal, bedensel ve sosyal gelişimlerinin en hızlı geliştiği dönem 0-6 yaş arasındadır. Bu zaman dilimi içerisinde öğrenilen davranış şekilleri yaşam boyu devam etmektedir. 

Okul öncesi eğitim çocukların gelişimi açısından pek çok faydası bulunmaktadır. En önemlisi hiç kuşkusuz ki sosyalleşmeye sağlamış olduğu katkıdır. Çocuğun kendi ailesi dışında güvenli olan bir çevrede sosyalleşmesi çocuk için oldukça önemlidir. Çocuklar bu sayede özgüven kazanıp, paylaşmayı da öğrenmektedirler. Yaşıtları ile aynı ortamda bulunan çocuklar işbirliği yapmayı öğrenirler. Okul öncesi eğitim ile birçok etkinlik takım çalışması halinde yapılmakta, böylelikle çocuklar farklı görüşleri dinleyebilme, farklılıklara saygılı olma ve ekip çalışmalarına uyum sağlamayı öğrenirler.

Kesme, boyama, kalem kullanma gibi etkinliklerin düzenli bir şekilde yapılması sonucunda ince motor becerileri gelişmektedir. Ayrıca koşma, zıplama, tırmanma gibi etkinlikler sayesinde kaba motor becerileri de gelişmektedir.

Zihinsel gelişimleri açısından ölçme, gözlem yapma ve fikir üretme gibi bilim becerileri de kazanırlar.

Dikkat eksikliği ve öğrenme güçlüğü olan çocukların erken yaşta fark edilip, okula başlamadan gerekli önlemlerin alınması sağlanmış olur.

Çocuklar, yaşıtlarıyla olan sorunları çözümlemeyi ve kendilerini nasıl ve ne şekilde koruması gerektiklerini, karşısındaki diğer çocukların haklarına da saygı göstermeleri gerektiğini de öğrenmiş olurlar. Tüm bunlar çocuğun ileriki yaşantısında karşısına çıkabilecek sorunları çözmesinde yardımcı olacak problem çözme becerilerinin de artmasını sağlamış olacaktır.

Yemek, uyku, tuvalet gibi özbakım becerilerini kazanmak ve ebeveynlerden ayrı kalmak çocuğun duygusal gelişimine katkıda bulunur ve kendisine olan güvenini arttırır.

Arkadaşları ve öğretmenleri ile konuşmak dil becerilerinin gelişmesini sağlar.

Yemek sırasında arkadaşlarına ekmek veya peçete servisi yapan çocuk için bu durum zevkli bir uğraş olmakla beraber gelecekteki kuracağı insan ilişkileri için de olumlu bir temel oluşturacaktır.

Bu gibi nedenlerden dolayı okul öncesi eğitim çocuklarımız için çok önemli olmaktadır.

Çocuk Danışmanlığı ve Okula Uyum Süreci İle İlgili Detaylı Bilgi İçin tıklayın. 

Metropolitan Okul Olgunluğu Testi Hakkında Detaylı Bilgi İçin Tıklayın. Bir cevap yazın