Çocukların Gelişiminde Oyunun Önemi

Günümüzde pek çok aile çocukları okul çağına geldiğinde oyun oynamayı zaman kaybı olarak görmektedir. Oysaki oyun eğitimin içerisindedir. Çocuklar oyun içerisinde öğrenip gelişirler. Çocuk, yaşamına katkı sağlayacak birçok davranışı ve bilgiyi oyun yoluyla öğrenir. Aileler çocuklarının beslenme, barınma gibi temel ihtiyaçlarını karşıladıkları gibi oyunu da çocuğun gelişimi için gerekli temel bir ihtiyaç olarak görmelidirler.
Oyun çocuğun kendini ifade etmesi, yeteneklerini keşfetmesi, motor becerilerini geliştirmesi, zihinsel, duygusal gelişimi ve dil gelişimini sağlaması için en etkili yöntem şeklidir. Bir bakımdan oyun çocuğun dili gibidir. Henüz konuşamayan, kendini ifade edemeyen ya da ihtiyaçlarını dile getiremeyen çocuklar oyun vasıtasıyla iç dünyalarını dışarıya yansıtırlar .Çocuklar oyun içinde yaşadıkları durumların, olayların iç dünyalarında bıraktığı etkiyi dışarı vururlar. Bu sayede çocukların yaşadığı duygu ve düşünceleri bu iletişim yoluyla aileler anlayabilirler. Çocukların iletişim kurarken masal ve oyun gibi aktiviteleri kullandıklarını fark etmek bu noktada çok önemlidir. 

Oyun çocuğu hayata hazırlarken diğer taraftan oyunun en önemli parçası olan oyuncak seçimi de çocuğun gelişimi açısından son derece önemlidir. Çocuğumuza seçtiğimiz oyuncaklar onun motor becerilerini ve hayal güçlerini geliştirebilmeli, çözüm odaklı yaklaşmasına yardımcı olabilmelidir.
Ebeveynler çocuğun en yakın oyun arkadaşıdırlar. Günlük iletişimlerin dışında ebeveyn ve çocuk arasında olan çocuk aktiviteleri ile daha kuvvetli bir iletişim oluşur. Diğer taraftan aileler oyun aracılığıyla çocuklara öğretmek istedikleri temel alışkanlıklar, genel sorumluluk ve kuralları kolaylıkla öğretebilmektedir. Örneğin çocuğa sözel bir şekilde ‘’Tuvaletini yaptıktan sonra sifonu çekmeyi unutma ‘’ ya da ‘’Tuvalete girdikten sonra ellerini yıka’’ demek yerine oyun yolu ile bebekler üzerinden çocuğa bu alışkanlıkları kazandırmak daha kolay ve etkilidir.

Oyunu çocuk eğitiminin bir parçası olarak görüp çocuğumuzun öğrenmekten zevk almasını sağlamalıyız. Oyunu boşa harcanan bir zaman olarak görmeyip, çocuk ile olan bir bütün etkinlik olarak görmeli ve farkına varmalıyız. Oyunun çocuğun en doğal öğrenme ortamı ve en temel ihtiyaçlarından biri olduğunu unutmamalıyız. Eflatun’un da söylediği gibi: ‘’Çocuk oyunla büyümelidir.’’

Çocuk Danışmanlıklarımız Hakkında Detaylı Bilgi İçin Tıklayın.

Oyun Terapisi Eğitimi Hakkında Detaylı Bilgi İçin Tıklayın.Bir cevap yazın