Çocuklara Yaklaşımın Önemi

 Toplumda meydana gelen olumlu ve olumsuz her durumdan yetişkinler kadar çocuklar da etkilenmektedir. Fakat çocuklar yetişkinler gibi yeterli tecrübeye, gelişmiş mantık ve güçlü bir iradeye sahip olamadıkları için karşılaştıkları olumsuz şart ve durumları ebeveynleri olmadan kolay aşamazlar. Aile büyüklerinin ölümü, yeni bir eve taşınılması, okul  değişikliği, yeni bir kardeşin dünyaya gelmesi gibi beklenmedik olay ve değişiklikleri çocuklar kolay bir şekilde kabul edemeyip uyum sağlamakta zorluk çekerler. Ebeveynlerinden destek görüp özgüven duygusu gelişen bir çocuk kısa süre içerisinde yeni duruma uyum sağlayabilir. Uyum sağlayana kadar geçen süre içerisinde gözüken davranış bozuklukları da ruh sağlığına zararı olmayan geçici süreli uyum bozukluklarıdır. Ancak çocukluk döneminde ortaya çıkan uyum ve davranış bozuklukları eğer ciddiye alınmazlarsa kalıcı birtakım sorunlara neden olabilmektedirler. Çocukluk döneminde sorunları erken tespit ederek önlem almak çok önemlidir. Bu bakımdan hangi tip bozukluklarla karşılaşıldığı ve nasıl bir yol haritası izlenmesi gerektiğini bilmek çözüm sürecini sağlayan en temel etkenlerdendir.

      Çocuklar da görülen belli başlı uyum ve davranış bozuklukları: Parmak emme, saç koparma, tırnak yeme, toprak yeme, alt ıslatma ve kirletme, öfke patlamaları, hırsızlık, yalan, uyku bozukluğu, iştahsızlık, içe kapanıklık, aşırı hareketlilik, kekemelik, korku ve kaygılar, içe kapanıklık gibidir.

      Çocuklardaki bu bozukluklara neden olan faktörler ise; aşırı baskı ve zorlayıcı tutumlar, yetersiz ilgi ve sevgi, aşırı özgür tutumlar, aşırı korumacılık (kaygılı tutum ve davranışlar ), fiziksel, duygusal ve sözel şiddet, taciz (fiziksel, sözel, cinsel), ayrılık (çocuğun anneden uzak kalması), boşanma, kayıp ve ölüm, yaşam şartlarındaki ani ve büyük değişiklikler, yeni bir kardeşin dünyaya gelmesi, travmatik olaylar  (kaza, deprem, ciddi hastalıklar, terör) gibi durumlardır. Bu gibi durumlarda ebeveynlerin fark etmesi gereken ilk nokta çocukların bu gibi duruma bakış açılarının daha farklı olduğu ve yetişkinlerden daha farklı bir şekilde etkilendikleridir.

Çocuklara kaza, ölüm, ayrılık gibi durumları anlatırken yaklaşım çok önemlidir.Çocuklar durumların sonuçlarını bakış açıları ile çok farklı algılayarak tepki gösterebileceklerdir. Eğer aileler yaklaşım konusunda tereddütlü ve endişeli ise uzman desteği almakta fayda olacaktır. Çocuğa durumu aktarırken kullanılan kelimelerin, ses tonunun bile onu etkileyeceği asla unutulmamalıdır.

     Ailelerin bu gibi sorunları çözerken yapmış oldukları en büyük yanlışlardan biri sorunu ortadan kaldırmaya çalışmaktır. Oysa ki, soruna yol açan nedeni ortadan kaldırmak gereklidir. Aksi takdirde sorun daha da büyüyüp yeni bir sorun haline gelerek tekrar ortaya çıkmaktadır.

                                                        Aile Danışmanlığı Hakkında Detaylı Bilgi İçin Tıklayın.

                                                         MOXO Dikkat Testi İle İlgili Detaylı Bilgi İçin Tıklayın.

 Bir cevap yazın