Çocuklarda Ücretsiz Dikkat Eksikliği Tarama Testi

Öntesti ücretsiz olarak doldurun. Sonuçlarını değerlendirip size dönüş sağlayalım.

Aşağıdaki maddelerin çocuğunuzda olduğunu düşünüyorsanız “evet” kısmen olduğunu düşünüyorsanız “bazen”, olduğunu düşünmüyorsanız “hayır” seçeneğini işaretleyiniz.

Dikkatini yapması gereken işe yoğunlaştıramaz.
Dikkatini uzun süre sürdüremez.
Başladığı işi bitiremez.
Unutkandır
Yapacağı işleri sıralamada zorlanır.
Çalışmaları özensizdir.
Kendisiyle konuşulurken dinlemiyor gibi görünür.
Zihinsel çaba gerektiren aktivitelerden kaçınır.
Dikkati dış uyaranlarla kolayca dağılır.
İki İşi aynı anda yapamaz.
Bir etkinliği sessiz şekilde yapmada zorlanır.
Bir görevi tamamlamadan başka bir göreve başlar.
Tepkisel davranışları vardır. (Nedensiz yere arkadaşlarına vurma, çelme takma gibi)
Elleri ve ayakları sürekli kıpırdar.
Uzun süre sabit bir yerde oturamaz, hareket etmek ister.
Çok konuşur.
Başkalarının sözünü keser.
Sırasını beklemekte zorlanır.
Eşyalarını kaybeder.

Tarafıma sonuç için aranmayı kabul ediyorum.

Call Now Button