Çocuklarda Öğrenme Güdüsü

Çocuklar çevrelerinde gördükleri her objeyi keşfetmeye yönelik bir merakla doğmaktadırlar. Geliştirilebilecek özellikleri doğdukları zamandan itibaren var olmaktadır. Çocukların beyin gelişimlerinin büyük bir bölümü erken çocukluk döneminde tamamlanmaktadır. Bu sebeple bu yaşlarda yaşamış oldukları öğrenme deneyimleri çok önemlidir.Çocuklarda gelişim dönemlerinde öğrenme konusunda bir problem yaşıyorlarsa ilerideki başarıları için çözüm yolunun bulunması çok önemlidir. Bu durumda yapılan psikolojik testler ve yöntemler için uzmana danışmak en sağlıklı olan çözüm olacaktır. 09Öğrenmenin amacı, koşullara daha iyi uyum sağlayabilmek, gereksinimleri karşılamak ve bilgiyi iyi kullanmaktır. Çocuklar doğal yollarla öğrenmektedirler ve her çocuğun öğrenme şekli farklı olmaktadır. Özellikle çocukların oyun yoluyla öğrendikleri göz önünde bulundurulmalıdır. Oyun çocuklar için hayatlarının küçük bir yansıması olmaktadır. Duygularını ifade etmeleri ve öğrendiklerini hayatlarına yansıtabilmeleri bakımından bir sahne görevi görmektedir. Aynı zamanda hayatın kurallarını, iletişim kurma becerilerini ve başka bireylerin duygularını anlayabilmek için de araç olmaktadır.Çocuklarda sorumluluk duygusu da bu anlamda çok önemlidir. Kendilerinin başardıklarını ve verilen görevleri yerlerine getirdiklerini görmeleri kendilerine olan güvenleri arttıracaktır. 

Her çocuğun öğrenme stili farklıdır. Kimi çocuk oyun yolu ile, kimi yaşayarak, kimi duyu organları ile, kimi model alarak, kimi ise arkadaşları ile kurdukları iletişim yoluyla öğrenirler. Yani her çocuğun bireysel gelişimi farklı olduğu gibi öğrenme şekli de farklıdır. Çocuklar dokunsal olarak, işiterek veya görerek öğrenme sürecini gerçekleştirmektedirler. Dokunsal öğrenen çocuklar; yavaş hareket eden, duygusal, az ve öz konuşan, dokunmaya önem veren çocuklardır. Somut şeyleri daha kolay kavrayabilmektedirler. İşitsel öğrenen çocuklar; kelimeleri seçerek kullanırlar ve sözlerinin kesilmesinden hiç hoşlanmazlar. Gürültüden çok rahatsız olurlar. Görsel öğrenen çocuklar ise hızlı konuşmaktadırlar. Özel hayatlarında düzenlidirler ve okumaya düşkündürler.

      Çocukların öğrenmelerini kolaylaştırmak için:

  • Her çocuğun gelişimsel özellikleri farklı olduğu için çocuğun gelişimsel özelliklerinin farkında olunmalıdır.
  • Çocuğu kendi isteklerimize göre değil, çocuğun becerilerine göre yetiştirilmelidir.
  • Öğrenirken çocuğa baskıcı olunmamalı, tam tersi destek olunmalıdır.
  • Hata ve eksiklerinden dolayı çocuğu eleştirmemeli, kendisini nasıl keşfedebileceği öğretilmelidir.
  • Sınıflandırma, karşılaştırma ve etiketlemelerden kaçınılmalıdır.
  • Yeteneklerini geliştirme becerisi kazanmaları sağlanmalıdır.

Ebeveynler çocuklarının öğrenme gelişiminde bir problem olduğunu fark ettikleri anda bunun için uzmana başvurmaktan çekinmemelidirler. Uzman ve okul ile birlikte yürütülmesi gereken bu süreçte endişeli değil yapıcı ve çözüme odaklanmalıdırlar. 

Çocuk Danışmanlıklarımız İle İlgili Detaylı Bilgi İçin Tıklayın.

MOXO Testi Hakkında Detaylı Bilgi İçin Tıklayın.Bir cevap yazın