Öğrenme Güçlüğü ve Çocuk

Öğrenme güçlüğü bir çocuğun zekası yaşıtları seviyesinde olmasına rağmen; okuma, yazma, matematik, dinleme, konuşma, anlama ve kendisini ifade etme becerilerinden bir veya birkaçında yaşıtlarına ve zekasına oranla düşük seviyede başarı göstermesidir. Çocuk zeka ile ilgili bir problem çekmemektedir .Çocukluğunda öğrenme güçlüğü çeken birçok ünlü isim vardır. Albert Einstein, Leonardo Da Vinci, Tom Cruise gibi. Bu kişiler okul zamanlarında öğrenme güçlüğü problemi yaşamış tanınan, başarılı kişilerdendir. Bu bakımdan bu güçlük daha çok normal veya normalin üstü zekaya sahip olunduğu halde, bazı temel akademik yetenekleri bulunmayan bireyler için kullanılmaktadır.

Özgül öğrenme güçlüğü sahip çocuklar genellikle okuma güçlüğü problemi çeken çocuklardan oluşmaktadır. Genellikle okuma yazmada güçlük olarak adlandırılan disleksi, özgül öğrenme bozukluğu olarak da dile getirilir. Bu bozukluk genelde çocuk ilkokul birinci sınıfta okuma ve yazmada sorun yaşamaya başlayınca fark edilmektedir. İlerleyen sınıflara geçildikçe okuma oranları hız ve nitelik bakımından yaşıtlarından geridedir.

Okumayı geç öğrenip yavaş okurlar, harfler karıştırılır. Harf-ses uyumu gelişmemiştir. Harfin şekli ile sesini birleştiremeyip, kelimeleri harf ve hecelere ayırmakta güçlük çekip, okuduklarını anlayamazlar. Ayrıca yazı yazma konusunda da ciddi olarak sıkıntı çekebilirler. Yazı yazarken harf ve hece atlayıp karıştırabilir, sembolleri ters yazabilirler. Yazım ve noktalama hataları yapıp, çarpım tablosunu öğrenirken güçlük çekmektedirler. Bu bozukluğun nedeni tam olarak bilinmese de genetik faktörlerden ve beyindeki yapısal ve işlevsel farklılıklardan etkilenildiği bilinir. Sadece ilkokul çağı çocuklarında değil, okul öncesi dönemdeki çocuklarda da bazı belirtiler görülebilir. Özellikle konuşma gecikmesi, kelimeleri yanlış telaffuz etme, konuşurken harf ve hecelerin yer değiştirmesi, tekerleme ve şiirleri ezberlemede güçlük yaşanması, bir şey aktarırken zorlanma, sözcük dağarcığının yetersiz olup yavaş gelişmesi ve dil gelişimi ile ilgili sıkıntılar da genellikle görülmektedir. 

Öğrenme güçlüğü tedavisi ise eğitimdir. Eğitimi bu alanda uzmanlaşmış kişiler vermelidir. Değerlendirmeye göre çocuğun durumuna uygun özel eğitim programı hazırlanır. Öğrenme, okuma yazma, dil becerilerinin geliştirilmesi, dikkat gibi gelişim süreçleri desteklenir. Burada dikkat edilmesi gereken en önemli nokta erken tanı ve uygun tedavidir. Ailelerin öncelikle durumu kabullenip eğitime bir an önce başlamaları gerekmektedir. Çocuğun gelişimini yetersiz kılan psikolojik süreçlerin belirlenip düzeltilmesi, özellikle de özgüveni destekleyici şekilde çalışmalar yapılması çok önemlidir. 

Özgül öğrenme güçlüğü sahip çocuklarla çalışmak uzun soluklu bir iştir. Düzenli görüşme aralıkları belirlenip uzmanla birlikte ilerlemek gerekir. Çocuğa tanı konulduktan sonra uzman-aile-okul ve özel eğitimci işbirliği içerisinde olmalıdır. Çocuğun güçlü tarafları bulunup başarı yaşayabilmesi için fırsat yaratılmalı ve bu beceri diğer alanlar içine de taşınabilmelidir.

Çocuk Danışmanlıklarımız İle İlgili Detaylı Bilgi İçin Tıklayın.

Çocuklara Uygulanan Testler Hakkında Detaylı Bilgi İçin Tıklayın. 



Bir cevap yazın