Özel Eğitim ve Çocuk

Bilindiği gibi tüm çocuklar, fiziksel özellikleri ve öğrenme yetenekleri yönünden birbirinden farklılık göstermektedirler . Fakat bazı çocuklarımız vardır ki onlar çok özeldir.Bu çocuklarımız yetersizlikleri nedeniyle özel ilgiye,özel sevgiye, özel eğitime ve özel gereksinim ihtiyaç duyarlar .

Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğinde; Özel Gereksinimli Çocuk : ‘’ Çeşitli nedenlerle bireysel ve gelişim özellikleri ile eğitim yeterlilikleri açısından akranlarından beklenilen düzeyden anlamlı farklılık gösteren birey ‘’ olarak tanımlanmıştır. Yine Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğinde, özel eğitime ihtiyaç duyan çocuklar şu şekilde sınıflandırılmaktadır; 

 • Zihinsel Yetersizlik
 • Görme Yetersizliği
 • İşitme Yetersizliği
 • Dil ve Konuşma Güçlüğü
 • Özel Öğrenme Güçlüğü
 • Duygusal Uyum Güçlüğü
 • Otizm
 • Sosyal Uyum Güçlüğü
 • Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu
 • Üstün veya Özel Yetenek

Sınıflandırmadan anlayacağımız gibi Özel Gereksinime ihtiyacı olan çocuklarında özellikleri ve ihtiyaçları birbirinden farklılık göstermektedir. Bu özel çocukların ,fiziksel, duygusal ve zihinsel gelişimlerinin normalden daha fazla desteklenmeye ve geliştirilmeye ihtiyaçları vardır.

 Çocuğumuzun özel eğitim alabilmesi için öncelikle ruh sağlığı uzmanları ( Psikoterapist-Psikolog) tarafından ayrıntılı olarak değerlendirilmesi , gelişimi ile ilgi olan farklılığın raporlanması ve  bu raporun sağlık kuruluşlarınca onaylanması gerekmektedir. Çocuğun tanısı konulduktan sonra aile,çocuğa uygun özel eğitim için bilgilendirilmeli ve yönlendirilmelidir. 

 Ayrıca çocuğun özel eğitim desteğinden faydalanabilmesi için sağlık raporunun yanında eğitsel raporu alması gerekir. Eğitsel rapor, Rehberlik  Araştırma Merkezlerinden (RAM) alınmaktadır . RAM raporunun geçerlilik süresi 1 yıldır. Ram raporunda çocuğun yetersizlik durumuna uygun görülen eğitim belirtilmektedir .Eğitime ailelerin seçeceği özel eğitim kurumlarında başlanır. Özel Eğitime ihtiyacı olan bireylerin eğitime erken yaşta başlaması esastır.  Sağlık güvencesi olsun ya da olmasın sağlık kurulu raporuna sahip olan her çocuğun özel eğitim desteği devlet tarafından karşılanmaktadır. Özel eğitim ihtiyacı olan bireyler; uygun eğitim programları ile özel yöntem personel ve araç-gereç kullanılarak ,eğitim ihtiyaçları ve yeterlilikleri doğrultusunda eğitim ve öğretim almaktadır. Özel eğitimin amaçları şunlardır; 

 • Özel Eğitim ihtiyaç duyan bireylerin kendi kendilerine yetebilmelerini sağlamak ve yaşam boyu gerekli olan temel yaşam becerilerini geliştirebilme potansiyellerini arttırmak.
 • Toplumun birer parçası olarak yaşayabilmelerini ,çevresi ile uyum ve işbirliği içerisinde,üretken kişiler olabilmelerini sağlamak.
 • Uygun eğitim programları ile çocukların hayata hazırlanabilmelerini , iş ve meslek sahibi olabilmelerini sağlamak.

 Doğal olarak her anne baba sağlıklı ve normal  bir çocuk sahibi olma hayalini kurar. Fakat bazen beklentilerinden daha farklı bir bebeğe kavuşurlar. Diğer bir deyişle çocuklarının engelli olduğunun öğrenilmesi durumunda ,ebeveynlerin çocuğun dünyaya gelmesiyle hissettikleri sevinç duygusunun yerini şok duygusu ve yoğun bir keder hissi alır. Hayal kırıklığı yaşayan anne baba bu durumun başlarına gelmiş olabileceğine inanmak istemez ve inkar duygusu ile çocuklarının engelli olduğunu kabul etmek istemezler. 

Unutulmamalıdır ki özel gereksinimi olan bir birey olarak dünyaya gelmek  ya da özel gereksinimi olan bir bireye sahip olmak hiç kimsenin seçimi değildir. Oysa ki öğrenme ve davranış problemi gösteren, bedensel ya da zihinsel yetersizliği olan bir birey ebeveyni olmak ÖZEL Anne Baba olmak demektir. Çoğu anne baba özel olmanın  farkındalığına varamaz ve özel gereksinimli bir çocuğa sahip oldukları için kendilerini suçlu hissederler. Yaşadıkları bu durumu bir BEDEL ödeme olarak değerlendirirler. Bununla beraber  özel gereksinimli çocukla yaşamak aileleri sosyal ,pskolojik ve ekonomik açıdan etkiler. Anne baba kabullenmesi ve alışılması zor olan bu durum karşısında duygusal ve ruhsal açılardan önemli zorlanmalar yaşar.  Özetle Özel gereksinimli bir çocuğun varlığı ailelerde ciddi sorunlara yol açmaktadır. Bu sebepten anne babanın çocuğun durumunu kabullenme süreci uzar. Burada önemle üzerinde durulması gerekir ki kabullenme süreci ne kadar uzar ve çocuğun gerekli kontrolleri  yapılmaz, tanı konulmaz ise çocuğunuz ihtiyacı olan yardıma o kadar geç ulaşır. 

Bu doğrultuda ailelerin çocuklarını yakından gözlemlemesi ve yaşıtlarıyla kıyaslayabilmek için çocuk gelişim süreci hakkında bilgi sahibi olması gerekmektedir.Çocuk doğumundan itibaren  gelişim dönemi sürecinde ,gelişim alanındaki basamakları gerçekleştiremiyor ya da gerçekleştirmede zorlanıyorsa özel eğitime gereksinim duyuyor demektir. Anne babalar çocuğun özel eğitime ihtiyacı olup olmadığını ne kadar erken fark eder ve bunun için gerekli süreci ne kadar erken başlatırsa eğitimin başarısı o kadar artacaktır.

Yetersizliği olan bir çocuğun varlığını kabullenmenin ve ailelerin yaşamlarında hissettikleri stres düzeyinin azalmasının sağlanmasındaki  en önemli faktör SOSYAL DESTEKTİR.

 Sosyal destek bireyin diğer kişilerden aldığı yardımdır. Birey sosyal desteği eşi,arkadaşları yanı sıra profesyonel kişi ve kurumlardan ,Aile Danışmanlıklarından alabilir. Ebeveynler Aile Danışmanlarından  aldığı destek sayesinde özel gereksinimli bir çocuğa sahip oldukları gerçeğini kabul etme sürecini kolaylıkla ,sağlıklı bir ruh hali ile atlatabilmektedir.

Topluma uyum sürecinde ise Aile Danışmanlarından aldıkları danışmalık ile temel tutum davranışları kazanmaları ve çocukları ile nasıl ilişki kurup devam ettirecekleri yönünde yol haritaları belirlemeleri konusunda bilgilendirilmektedir. Ayrıca aile danışmanlarından alınan sosyal destek ,bireylere özel gereksinimli çocuğa sahip pek çok ailenin varlığını , aynı duyguları yaşadıklarını ve yalnız olmadıklarını kavramalarında yardımcı olmaktadır.  Sosyal destek  ailelerin yaşadıkları duygusal güçlükleri aşmalarında ve stresle başa çıkmalarında önemli ,iyileştirici katkılarda bulunmaktadır. 

Çocuk Danışmanlıklarımız Hakkında Detaylı Bilgi İçin Tıklayın.

Çocukların Gelişim Sürecinde Ebeveynlerin Alabileceği Eğitimler Hakkında Detaylı Bilgi İçin Tıklayın.Bir cevap yazın