ASPERGER SENDROMU

Asperger sendromu çocukluk döneminde başlayıp sosyal etkileşimi zorlaştıran bir sorundur. Bu hastalığın en önemli belirtileri çocukların yaşıtları arasında ilişki kuramayıp sözel iletişimde zorluk çekilmesi, aşırı içe kapanıklık ve beceri zayıflığıdır. Genel özellikleri ile otizme benzemektedir. Otizm gibi asperger sendromu da nedeni tam olarak bilinmeyen ve bir ömür boyunca hayatı etkileyen bir rahatsızlıktır. 

İlerleyen yaşla beraber hastalığın belirtileri de artmakta ve kişilerde sosyal iletişim sorunları da görülmeye başlanmaktadır. Hastalar fiziksel teması sevmeyip etrafındakilerin yaptıkları şakaları anlayamayıp duyarsız kalmakta ve tepkilerini ise dile getirmiş oldukları ses tonları doğallıktan uzaktır. İçinde oldukları ortamlarda uygunsuz mimikler yaparak, sorulan sorulara uygunsuz cevaplar vermekte, beden dili ve bakışlarını uygun şekilde kullanamamaktadırlar. Konuşurken ifade ve tonlamalarda hatalar yapmaktadırlar. Konuşmaları tekdüze ve hızlıdır.

       Hastalığın belirtileri:

  • Hastanın aşırı içe kapanık oluşu
  • İletişim kurmada çekilen zorluk
  • Duyusal ve sosyal iletişimde çekilen güçlük 
  • Devamlı olarak tekdüze konuşulması
  • Tekrarlayıcı davranışlardır.

Asperger sendromu tanısı konulabilmesi için hastaların sosyal iletişim sorunu yaşamaları, tekrarlayıcı davranışlara sahip olmaları, dil ve bilişsel gelişimin yetersiz olması gerekmektedir. Teşhis genellikle 4-11yaşlarda uzman doktorlar tarafından konulmaktadır. Çocuklar farklı ortamlarda gözlenmekte ve testlerle değerlendirmeler yapılmaktadır.

Asperger sendromu yaşam boyu sürse de uygun ve etkili tedaviler ile birlikte belirtileri büyük oranlarda azaltılmaktadır. Tedavide hastalara başka kişilerle iletişim kurmaları için yardımcı olma, sosyal beceriler açısından eğitim, depresyon ve anksiyete tedavisi, stresle başa çıkma, aile eğitimi ve desteklenmesi, fizik tedavi ve konuşma terapisi gibi tedaviler uygulanmaktadır.Bir cevap yazın